ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ประกาศ และ ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำสั่งและประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการทำบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาตร์ พ.ศ.2554

ระเบียบและข้อบังคับ

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ.2551
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2551
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2551
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2549
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยเครื่องแต่งกาย นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2552


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-07-28 (3567 ครั้ง)

ย้อนกลับ
 
:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.33 วินาที