ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
สอบกลางภาค 1/2563  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ประกาศ และ ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำสั่งและประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการทำบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาตร์ พ.ศ.2554

ระเบียบและข้อบังคับ

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ.2551
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2551
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2551
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2549
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยเครื่องแต่งกาย นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2552


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-07-28 (702 ครั้ง)

ย้อนกลับ
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke