ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
แบบฟอร์มวิชาการ


 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2)
     
 
 
คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
      
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
    
 
 
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

   

 
 
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2560
 
 
ประกาศ และ ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำสั่งและประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการทำบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาตร์ พ.ศ.2554

ระเบียบและข้อบังคับ

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ.2551
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2551
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2551
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2549
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยเครื่องแต่งกาย นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2552


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-07-28 (426 ครั้ง)

ย้อนกลับ
 
:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที