ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา 
blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2561
สอบกลางภาค 1/2561  

สอบปลายภาค 1/2561 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันที่  23 กรกฎาคม 2561

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่น 26A

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่น 26B

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 25A

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 25B

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 24A

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 24B

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่น 23A

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่น 23B

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2017-08-07 (768 ครั้ง)

ย้อนกลับ
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke