ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
http://www.bcnn.ac.th/academic :: ค้นหา
http://www.bcnn.ac.th/academic หน้ากระดานข่าวหลัก
คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว ค้นหา รายนามสมาชิก กลุ่มผู้ใช้งาน
ข้อมูลส่วนตัว เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ เข้าระบบ
ค้นหาพบ 3117 ที่ตรงกัน
http://www.bcnn.ac.th/academic หน้ากระดานข่าวหลัก
   กระดาน   กระทู้   ผู้ส่ง   ตอบ   เข้าชม   ตอบล่าสุด 
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป buy response essay
jstane 0 4 15/10/2021 2:16 am
jstane ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป What are Late Assignment Excuses?
tejparker 0 71 14/10/2021 3:04 am
tejparker ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป www.trendmicro/activate
Emmaketh 0 4 08/10/2021 9:51 pm
Emmaketh ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป ij.start.canon
Emmaketh 0 2 08/10/2021 9:50 pm
Emmaketh ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป microsoft365.com/setup
Emmaketh 0 3 08/10/2021 9:49 pm
Emmaketh ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Tips to manage Cash app transfer failed:
johnsmith 0 0 07/10/2021 3:45 am
johnsmith ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Do you have to know how does boost work on cash app?
johnsmith 0 3 07/10/2021 3:42 am
johnsmith ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Authentic Learning Strategies to Engage Students
tejparker 0 34 01/10/2021 11:22 pm
tejparker ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Figure out how to get Cash app customer service, when any Fr
john1234 0 24 30/09/2021 9:48 pm
john1234 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Get the information about how does boost work on cash app?
john1234 0 14 30/09/2021 9:47 pm
john1234 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป How can you get fame on tiktok.
jamiereade8 0 15 29/09/2021 11:11 pm
jamiereade8 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Spigot truss
Shizhan 0 21 26/09/2021 11:34 pm
Shizhan ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Online Academic Writing Help Services
amaraandra7 0 20 26/09/2021 2:49 am
amaraandra7 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Modern Door Handles
JamieKing 0 19 26/09/2021 2:47 am
JamieKing ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป How to Craft Assignments To Score High Grades
tejparker 0 17 23/09/2021 11:48 pm
tejparker ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป This place is super
lindagwakefield 0 28 18/09/2021 9:40 pm
lindagwakefield ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Best Repharasing tools for students
Sarapeter 0 32 18/09/2021 8:43 pm
Sarapeter ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Canon IJ Setup Process- Steps to Connect With IJ Start Canon
roanparker158 0 22 18/09/2021 7:13 pm
roanparker158 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Skateboard Master
gaelic 0 17 17/09/2021 12:09 am
gaelic ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Struggling to Assignment Submission? Here’s How to Write a P
tejparker 0 27 11/09/2021 2:22 am
tejparker ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป How Do You Test An App On An iPhone?
edwardmiles 0 28 11/09/2021 1:12 am
edwardmiles ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Coinbase login
JenniferJenny 0 1888 06/09/2021 11:32 pm
JenniferJenny ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Favorable Genshin Impact Accounts in MMOWTS, you deserve to
Jamesdarin 0 23 06/09/2021 10:54 pm
Jamesdarin ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Plenty of New World Coins are waiting for you at Newworldcoi
Jamesdarin 0 17 06/09/2021 10:54 pm
Jamesdarin ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป UTnice: A professional website that sells FIFA 22 Coins
Jamesdarin 0 25 06/09/2021 10:52 pm
Jamesdarin ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Are You Looking For Certification?
AndreaCarlos 0 514 06/09/2021 9:57 am
AndreaCarlos ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Are You Looking For Certification?
AndreaCarlos 0 16 06/09/2021 9:55 am
AndreaCarlos ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Are You Looking For Certification?
AndreaCarlos 0 20 06/09/2021 9:54 am
AndreaCarlos ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Logo Design Agency Near Me
lennontilly 0 32 03/09/2021 2:40 am
lennontilly ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป No Time for Your Homework?
tejparker 0 19 02/09/2021 7:58 pm
tejparker ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Fit Leather Jackets Online
johnsmith2213 0 14 01/09/2021 10:36 pm
johnsmith2213 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Assistance With A Design
chrismorris 0 28 01/09/2021 2:07 am
chrismorris ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Coinbase login | Paypal Login
paultroy122 0 63 01/09/2021 12:00 am
paultroy122 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Guangzhou truss stage equipment factory
Shizhan 0 22 26/08/2021 5:09 pm
Shizhan ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Aol mail Login
JenniferJenny 0 105 25/08/2021 1:03 am
JenniferJenny ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Need to acquire the best dissertation writing?
laurensummer 0 21 23/08/2021 9:44 pm
laurensummer ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป онлай&
uzesap 0 10 23/08/2021 11:56 am
uzesap ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Get Fast Assignment Help Services by Experts
SawyerCollin 0 24 22/08/2021 1:44 am
SawyerCollin ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Best tight ends - Madden NFL 22
wfuuopy 0 31 19/08/2021 10:49 pm
wfuuopy ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Other NBA 2K22 players are Dirk Nowitzki and Rui Hachimura
wfuuopy 0 29 19/08/2021 10:48 pm
wfuuopy ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป The Most Effective Method to Earn Money with F2p
wfuuopy 0 26 19/08/2021 10:46 pm
wfuuopy ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Paypal Login, Aol Mail Login and Windows 11 update
paultroy122 0 137 17/08/2021 11:03 pm
paultroy122 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Check out these sites?
dmhjdukwb9 0 37 16/08/2021 9:16 am
dmhjdukwb9 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป How Cash App Experts Handle Cash App Transfer Failed Problem
js8435877 0 64 15/08/2021 2:12 am
js8435877 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Cash App Refund
js8435877 0 46 15/08/2021 2:11 am
js8435877 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป How do I fix Blerk Error 1 in AOL Mail?
JenniferJenny 0 53 13/08/2021 9:17 pm
JenniferJenny ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป Gemini login and electrum wallet
paultroy122 0 176 11/08/2021 11:06 pm
paultroy122 ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป How do I Download McAfee Product key?
JenniferJenny 0 49 09/08/2021 9:54 pm
JenniferJenny ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป How much does Geek Squad cost?
JenniferJenny 0 62 08/08/2021 2:08 am
JenniferJenny ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป How to create and Use a signature in AOL Mail?
JenniferJenny 0 60 06/08/2021 1:43 am
JenniferJenny ดูการตอบล่าสุด
 
หน้า 1 จากทั้งหมด 63 ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 61, 62, 63  ถัดไป
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปยัง:  

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

noteBored template and graphics © 2004 designed by boo
Ported for PHP-Nuke by nukemods.com
 
:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 15.1 วินาที