ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
http://www.bcnn.ac.th/academic :: ดูกระดาน - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป
http://www.bcnn.ac.th/academic หน้ากระดานข่าวหลัก
คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว ค้นหา รายนามสมาชิก กลุ่มผู้ใช้งาน
ข้อมูลส่วนตัว เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ เข้าระบบ
ผู้ตรวจทาน: ไม่มี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 62, 63, 64  ถัดไป
> http://www.bcnn.ac.th/academic หน้ากระดานข่าวหลัก
>> แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป
ตั้งกระทู้ใหม่
ทำเครื่องหมายกระทู้ทั้งหมดที่อ่าน
ผู้ที่กำลังใช้งาน: ไม่มี
ไม่มีกระทู้ใหม่

buy response essay

ผู้ส่ง: jstane
ตอบล่าสุด: jstane ดูการตอบล่าสุด
15/10/2021 2:16 am
ตอบ:0 เข้าชม: 4


ไม่มีกระทู้ใหม่

What are Late Assignment Excuses?

ผู้ส่ง: tejparker
ตอบล่าสุด: tejparker ดูการตอบล่าสุด
14/10/2021 3:04 am
ตอบ:0 เข้าชม: 72


ไม่มีกระทู้ใหม่

Solve All Academic Queries With The Help Of Assignment Help

ผู้ส่ง: rickypauls
ตอบล่าสุด: sumanrajput ดูการตอบล่าสุด
13/10/2021 10:08 pm
ตอบ:46 เข้าชม: 5606
[ ไปที่หน้าไปที่หน้า: 1, 2, 3, 4 ]

ไม่มีกระทู้ใหม่

(2020) free.New Fish On Friday - Black Rain Album xxDownload

ผู้ส่ง: ehikih
ตอบล่าสุด: bisos78 ดูการตอบล่าสุด
10/10/2021 8:23 am
ตอบ:1 เข้าชม: 71


ไม่มีกระทู้ใหม่

Marketing Assignment Help: Get Expert Assistance for Your Ma

ผู้ส่ง: tejparker
ตอบล่าสุด: bisos78 ดูการตอบล่าสุด
10/10/2021 8:20 am
ตอบ:1 เข้าชม: 12


ไม่มีกระทู้ใหม่

www.trendmicro/activate

ผู้ส่ง: Emmaketh
ตอบล่าสุด: Emmaketh ดูการตอบล่าสุด
08/10/2021 9:51 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 4


ไม่มีกระทู้ใหม่

ij.start.canon

ผู้ส่ง: Emmaketh
ตอบล่าสุด: Emmaketh ดูการตอบล่าสุด
08/10/2021 9:50 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 2


ไม่มีกระทู้ใหม่

microsoft365.com/setup

ผู้ส่ง: Emmaketh
ตอบล่าสุด: Emmaketh ดูการตอบล่าสุด
08/10/2021 9:49 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 3


ไม่มีกระทู้ใหม่

Get the Certsout Nutanix NCSR-Level-3 Practice Test

ผู้ส่ง: davidwilly
ตอบล่าสุด: JudyJGunter ดูการตอบล่าสุด
07/10/2021 4:57 am
ตอบ:1 เข้าชม: 88


ไม่มีกระทู้ใหม่

Tips to manage Cash app transfer failed:

ผู้ส่ง: johnsmith
ตอบล่าสุด: johnsmith ดูการตอบล่าสุด
07/10/2021 3:45 am
ตอบ:0 เข้าชม: 0


ไม่มีกระทู้ใหม่

Do you have to know how does boost work on cash app?

ผู้ส่ง: johnsmith
ตอบล่าสุด: johnsmith ดูการตอบล่าสุด
07/10/2021 3:42 am
ตอบ:0 เข้าชม: 3


ไม่มีกระทู้ใหม่

Quick Online Help in Assignments!

ผู้ส่ง: zayedalmansouri
ตอบล่าสุด: OscarWright ดูการตอบล่าสุด
05/10/2021 3:01 am
ตอบ:10 เข้าชม: 1017


ไม่มีกระทู้ใหม่

Authentic Learning Strategies to Engage Students

ผู้ส่ง: tejparker
ตอบล่าสุด: tejparker ดูการตอบล่าสุด
01/10/2021 11:22 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 34


ไม่มีกระทู้ใหม่

Figure out how to get Cash app customer service, when any Fr

ผู้ส่ง: john1234
ตอบล่าสุด: john1234 ดูการตอบล่าสุด
30/09/2021 9:48 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 24


ไม่มีกระทู้ใหม่

Get the information about how does boost work on cash app?

ผู้ส่ง: john1234
ตอบล่าสุด: john1234 ดูการตอบล่าสุด
30/09/2021 9:47 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 14


ไม่มีกระทู้ใหม่

The Most Effective Method to Earn Money with F2p

ผู้ส่ง: Naruto
ตอบล่าสุด: candymika ดูการตอบล่าสุด
30/09/2021 6:43 pm
ตอบ:1 เข้าชม: 31


ไม่มีกระทู้ใหม่

ความหมายเป็นทางการ

ผู้ส่ง: gaelic
ตอบล่าสุด: candymika ดูการตอบล่าสุด
30/09/2021 6:42 pm
ตอบ:1 เข้าชม: 27


ไม่มีกระทู้ใหม่

How to Contain NBA2K21.

ผู้ส่ง: Dingbest
ตอบล่าสุด: candymika ดูการตอบล่าสุด
30/09/2021 6:40 pm
ตอบ:2 เข้าชม: 251


ไม่มีกระทู้ใหม่

wells fargo login | binance login | Aol mail login

ผู้ส่ง: paultroy122
ตอบล่าสุด: candymika ดูการตอบล่าสุด
30/09/2021 6:39 pm
ตอบ:1 เข้าชม: 1912


ไม่มีกระทู้ใหม่

How can you get fame on tiktok.

ผู้ส่ง: jamiereade8
ตอบล่าสุด: jamiereade8 ดูการตอบล่าสุด
29/09/2021 11:11 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 15


ไม่มีกระทู้ใหม่

Dissertation Help Services For Students

ผู้ส่ง: jadewyatt26
ตอบล่าสุด: DavidSm ดูการตอบล่าสุด
28/09/2021 6:07 am
ตอบ:1 เข้าชม: 151


ไม่มีกระทู้ใหม่

Spigot truss

ผู้ส่ง: Shizhan
ตอบล่าสุด: Shizhan ดูการตอบล่าสุด
26/09/2021 11:34 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 21


ไม่มีกระทู้ใหม่

Online Academic Writing Help Services

ผู้ส่ง: amaraandra7
ตอบล่าสุด: amaraandra7 ดูการตอบล่าสุด
26/09/2021 2:49 am
ตอบ:0 เข้าชม: 21


ไม่มีกระทู้ใหม่

Modern Door Handles

ผู้ส่ง: JamieKing
ตอบล่าสุด: JamieKing ดูการตอบล่าสุด
26/09/2021 2:47 am
ตอบ:0 เข้าชม: 19


ไม่มีกระทู้ใหม่

Assignments Australia

ผู้ส่ง: linneajohnn
ตอบล่าสุด: monasharmag01 ดูการตอบล่าสุด
25/09/2021 1:46 am
ตอบ:4 เข้าชม: 214


ไม่มีกระทู้ใหม่

How to Craft Assignments To Score High Grades

ผู้ส่ง: tejparker
ตอบล่าสุด: tejparker ดูการตอบล่าสุด
23/09/2021 11:48 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 17


ไม่มีกระทู้ใหม่

Get quality assignment help services by top writers

ผู้ส่ง: zivaasmith
ตอบล่าสุด: Masonethan ดูการตอบล่าสุด
23/09/2021 2:52 am
ตอบ:3 เข้าชม: 217


ไม่มีกระทู้ใหม่

This place is super

ผู้ส่ง: lindagwakefield
ตอบล่าสุด: lindagwakefield ดูการตอบล่าสุด
18/09/2021 9:40 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 28


ไม่มีกระทู้ใหม่

Best Repharasing tools for students

ผู้ส่ง: Sarapeter
ตอบล่าสุด: Sarapeter ดูการตอบล่าสุด
18/09/2021 8:43 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 32


ไม่มีกระทู้ใหม่

Canon IJ Setup Process- Steps to Connect With IJ Start Canon

ผู้ส่ง: roanparker158
ตอบล่าสุด: roanparker158 ดูการตอบล่าสุด
18/09/2021 7:13 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 22


ไม่มีกระทู้ใหม่

Skateboard Master

ผู้ส่ง: gaelic
ตอบล่าสุด: gaelic ดูการตอบล่าสุด
17/09/2021 12:09 am
ตอบ:0 เข้าชม: 17


ไม่มีกระทู้ใหม่

New hotfixes for WoW Classic: here are the details

ผู้ส่ง: rodeoneerer
ตอบล่าสุด: Masonethan ดูการตอบล่าสุด
12/09/2021 1:23 am
ตอบ:2 เข้าชม: 138


ไม่มีกระทู้ใหม่

Struggling to Assignment Submission? Here’s How to Write a P

ผู้ส่ง: tejparker
ตอบล่าสุด: tejparker ดูการตอบล่าสุด
11/09/2021 2:22 am
ตอบ:0 เข้าชม: 27


ไม่มีกระทู้ใหม่

How Do You Test An App On An iPhone?

ผู้ส่ง: edwardmiles
ตอบล่าสุด: edwardmiles ดูการตอบล่าสุด
11/09/2021 1:12 am
ตอบ:0 เข้าชม: 29


ไม่มีกระทู้ใหม่

aka.ms/remoteconnect and Roadrunner Email

ผู้ส่ง: dmhjdukwb9
ตอบล่าสุด: dmhjdukwb9 ดูการตอบล่าสุด
10/09/2021 9:52 am
ตอบ:1 เข้าชม: 74


ไม่มีกระทู้ใหม่

MMOWTS is the best partner for you to buy WOW TBC Classic Go

ผู้ส่ง: Jamesdarin
ตอบล่าสุด: monasharmag01 ดูการตอบล่าสุด
08/09/2021 1:00 am
ตอบ:1 เข้าชม: 22


ไม่มีกระทู้ใหม่

Coinbase login

ผู้ส่ง: JenniferJenny
ตอบล่าสุด: JenniferJenny ดูการตอบล่าสุด
06/09/2021 11:32 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 1894


ไม่มีกระทู้ใหม่

Favorable Genshin Impact Accounts in MMOWTS, you deserve to

ผู้ส่ง: Jamesdarin
ตอบล่าสุด: Jamesdarin ดูการตอบล่าสุด
06/09/2021 10:54 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 23


ไม่มีกระทู้ใหม่

Plenty of New World Coins are waiting for you at Newworldcoi

ผู้ส่ง: Jamesdarin
ตอบล่าสุด: Jamesdarin ดูการตอบล่าสุด
06/09/2021 10:54 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 17


ไม่มีกระทู้ใหม่

UTnice: A professional website that sells FIFA 22 Coins

ผู้ส่ง: Jamesdarin
ตอบล่าสุด: Jamesdarin ดูการตอบล่าสุด
06/09/2021 10:52 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 25


ไม่มีกระทู้ใหม่

Are You Looking For Certification?

ผู้ส่ง: AndreaCarlos
ตอบล่าสุด: AndreaCarlos ดูการตอบล่าสุด
06/09/2021 9:57 am
ตอบ:0 เข้าชม: 514


ไม่มีกระทู้ใหม่

Are You Looking For Certification?

ผู้ส่ง: AndreaCarlos
ตอบล่าสุด: AndreaCarlos ดูการตอบล่าสุด
06/09/2021 9:55 am
ตอบ:0 เข้าชม: 16


ไม่มีกระทู้ใหม่

Are You Looking For Certification?

ผู้ส่ง: AndreaCarlos
ตอบล่าสุด: AndreaCarlos ดูการตอบล่าสุด
06/09/2021 9:54 am
ตอบ:0 เข้าชม: 20


ไม่มีกระทู้ใหม่

How do I eliminate QuickBooks Error 15243?

ผู้ส่ง: morganeoin
ตอบล่าสุด: WillieBurns ดูการตอบล่าสุด
04/09/2021 10:33 am
ตอบ:7 เข้าชม: 1152


ไม่มีกระทู้ใหม่

Logo Design Agency Near Me

ผู้ส่ง: lennontilly
ตอบล่าสุด: lennontilly ดูการตอบล่าสุด
03/09/2021 2:40 am
ตอบ:0 เข้าชม: 32


ไม่มีกระทู้ใหม่

Players can purchase POE Currency on IGGM

ผู้ส่ง: eloisesmith
ตอบล่าสุด: Melany ดูการตอบล่าสุด
02/09/2021 10:31 pm
ตอบ:2 เข้าชม: 341


ไม่มีกระทู้ใหม่

No Time for Your Homework?

ผู้ส่ง: tejparker
ตอบล่าสุด: tejparker ดูการตอบล่าสุด
02/09/2021 7:58 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 19


ไม่มีกระทู้ใหม่

Write My Discussion Board Post

ผู้ส่ง: fanniedavis
ตอบล่าสุด: DeniCharlotte ดูการตอบล่าสุด
02/09/2021 1:48 am
ตอบ:1 เข้าชม: 24


ไม่มีกระทู้ใหม่

Fit Leather Jackets Online

ผู้ส่ง: johnsmith2213
ตอบล่าสุด: johnsmith2213 ดูการตอบล่าสุด
01/09/2021 10:36 pm
ตอบ:0 เข้าชม: 14


ไม่มีกระทู้ใหม่

Assistance With A Design

ผู้ส่ง: chrismorris
ตอบล่าสุด: chrismorris ดูการตอบล่าสุด
01/09/2021 2:07 am
ตอบ:0 เข้าชม: 28


หน้า 1 จากทั้งหมด 64 แสดงกระทู้ก่อนนี้:  
ตั้งกระทู้ใหม่
  ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 62, 63, 64  ถัดไป  ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
  http://www.bcnn.ac.th/academic หน้ากระดานข่าวหลัก > แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป
กระทู้ใหม่ กระทู้ใหม่    ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่    ประกาศ ประกาศ  
กระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ] กระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ] ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ตรึง ตรึง
กระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ] กระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ]    ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ] ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ]
         
 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
 

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

noteBored template and graphics © 2004 designed by boo
Ported for PHP-Nuke by nukemods.com
 
:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 22.5 วินาที