ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา 
blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2562
ตารางสอน ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง B
ภาคการศึกษาที่ 2/2561  
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง B
ภาคฤดูร้อน/2561  
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2561
สอบกลางภาคฤดูร้อน/2561  

สอบปลายภาคฤดูร้อน/2561 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


20 วารสารที่กำลังทำงานล่าสุด

 สมาชิก (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)เข้าชม
วารสาร
ข้อมูล
สมาชิก
สมัคร
สมาชิก
  aqyve
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  gertrudapysk
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  emekiti
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  adelajdagady
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  elejami
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  apoloniassaki
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  urszularyby
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  magdalenaogon
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  bronislawapajak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  acoma
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  brygidarobak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  esaqiqeg
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  imypasy
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  aguzi
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  mariannakopyto
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ulatiw
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  marlenapletwa
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  bozenassaki
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  izajyj
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  juliapajak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke