ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


20 วารสารที่กำลังทำงานล่าสุด

 สมาชิก (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)เข้าชม
วารสาร
ข้อมูล
สมาชิก
สมัคร
สมาชิก
  senycu
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ugyduxes
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  fecugom
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ybijyzox
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  evecyxus
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  edizysubi
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  amysap
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  oqeqivyh
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  meryzef
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  annaryj
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ekydynu
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  efexyko
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  eqego
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  zenonapazur
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  grotesqueentran
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  enaboz
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  oneka
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  liliannakrab
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  fyxexar
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  salomearyby
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.25 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke