ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา 
blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง B
ภาคการศึกษาที่ 2/2561  
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง B
ภาคฤดูร้อน/2561  
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2561
สอบกลางภาค 2/2561  

สอบปลายภาค 2/2561 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


20 วารสารที่กำลังทำงานล่าสุด

 สมาชิก (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)เข้าชม
วารสาร
ข้อมูล
สมาชิก
สมัคร
สมาชิก
  ezena
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  yfecikad
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  arany
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  iruzekej
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  aceheb
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  imucy
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ijydita
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ulemydi
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ytexebu
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  aweqe
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  amabivap
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  yvinazuh
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  aceqyvoz
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ojotega
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  alivevacancy88
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  asulipuz
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  udubuf
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  isupo
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  uvoxevu
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ydizuti
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke