ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Motives The reason why You Need to Really Ponder helium coin miner
โดย: ebojyxoza
ติดประกาศ: 08-24-2021 @ 07:31 am
 

 
Abusing a helium hotspot in your company is a good solution to develop your current current data along with shield price tag decrease. When you want to go along with a helium hotspot on your enterprise, you might be planning to cause some great benefits of this specific engineering without placing an excessive amount load about the pocketbook. It is possible to simply stay inside a spending budget nonetheless have the capacity to give the requirements regarding the business. You will discover lots of technique it is possible to utilize a hotspot as well as these people could salvage an amazing total associated with income in your case. Right here are just a number of these tracks.

Helium Pits have got become utilized in way back when to aid with data administration then the many perks that can come together with that. If you want to help earn several incentives with this engineering, you can apply absolutely that by removing some time to see how the Helium Hotterhouse performs. It is possible to gain prizes once you take portion inside HeliumCryptoeconomy method and this also is usually effective to your account inside countless other ways.

The quantity the best way in order to make incentives by HeliumICO is with the substantiation coverage feature. Evidence coverage is a item in which helps anyone away on the subject of developing the helium cryptographic circle. That arrangement acts as a possible wide open origin to the machine that you will be making use of inside your issue. The other way you might have to end up being controlling as a result of this particular method, the far more resistant insurance policy coverage you happen to be about to get.

As you continue to discover more about the HeliumICO software, you will study the way the substantiation insurance acts. The reason that act and so so is really because the dispersed part of this particular logic becomes the idea feasible for someone to get the way you need as a way to be able to exploit the group properly. If you want for you to gain access to the distributed part of the system, you might realize that the easiest way to do that lives by dealing with your pc or even pc. In many circumstances, you may be capable of utilize the mesh community structure that will HeliumICO has created which becomes amazing it is possible to find out more about in case you log within their official website.

In past times, the majority of people used up the rope system to acquire his or her means around the network. Yet, as the times include grown, visitors say been located searching for greater way out pertaining to their own needs. A lot of people could look for a Wi-Fi hotspot for connecting in order to, save for they remained capable to use a Bluetooth wireless device. This was primarily as a result of idea that it turned out consequently steep to set up the national infrastructure intended for like a way and it also used up a great deal of right. At this point, on account of the effort associated with HeliumICO, you can utilize your current Bluetooth plan with the helium system.

You may likewise discover that for anyone who is about to use the decentralized wireless system, you're going to stop a lot of money. This just is smart once you think about it. You observe, while using traditional wi-fi circles, you happen to be in the mercy of the instant devices that you've got. They can lead to exactly where they want, every time they demand then they could make contact with someone else who's in the same district while them. With helium, there exists just one main server which binds each of the devices that leave in the network.

What is far more, as soon as another person posts a point within the stop string, you need to do not have to be able to look by way of all of the devices that they have put on the network. Instead, all you could should want to do is seek out the message that was aim for you personally after which it forward that towards one who mailed the item. In this manner, you might be capable of finish decrease tremendously about contact charges, data credit rating and also weakened bandwidth. Of which survives that which you are going to be dealing with, data beliefs in addition to threw away bandwidth with all the helium community. Because you have been in impose which data credit rating men and women will surely have approach to help, you don't have to shelled out any unwanted costs over what we witout a doubt spend on your current cellular mobile phone.

The past reason why you need to really regard as hnt hotspot miner is really because connected with how much dollars it is possible to earn by using it. Being a new member of the overseeing board in the helium cycle, you can hold the chance to earn not necessarily just payments off the exchange to a person work but also in the upkeep on the national infrastructure that goes together with that. It indicates in which you may certainly not solely survive working out be employed by the party and you will even become accomplishing work for yourself since you also is going to be making use of your own data credit rating in order to generate these prize.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-24-2021 @ 07:31 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 11.3 วินาที