ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
4 Greatest Dietary supplements For Muscle Mass
โดย: irucytab
ติดประกาศ: 09-24-2021 @ 01:25 am
 

 
You needn't purchase a health club membership or costly weight-reduction plan program to shed extra pounds. To get the very best pricing, opinions and free shipping in Canada on Online Supplements, take a look at my web site about Whey Protein. Not like many different workout supplements, you don't need to take creatine monohydrate instantly earlier than or after training. The Dukan eating regimen is a high-protein, low-carb weight reduction weight loss plan split into 4 phases — two weight loss phases and two upkeep phases. You might to be eating enough protein for muscle-constructing. These dietary supplements are filled with protein, and the rest of their energy is made up of carbohydrates and fats on the more healthy end of the spectrum. These muscle building pills we are about to discuss should be used along with a solid weight loss program and training regime. A sequence of meal plans forms the premise for any calorie-managed weight loss plan. The day by day weight loss program after training, even rich in every kind of constructing material, may be insufficient. Add delicious really feel to your muscle making journey with the luscious flavour and easy-to-digest feature of INLIFE Muscle Mass Gainer. Keep in mind that the first time that you sit down and plan meals to drop some weight the process will take just a little longer. The mistake these hardgainers are making is following the incorrect recommendation from the improper people. Both energy and muscle dimension were assessed as in gender-specific Cox proportional hazards fashions, with age, race, comorbidities, smoking standing, degree of bodily activity, fat space by CT or fat mass by DXA, peak, and markers of inflammation, including interleukin-6, C-reactive protein, and tumor necrosis issue-alpha thought of as potential confounders. Overall, weight gainers are solely advisable if you are struggling to eat sufficient food and you discover it simpler to drink a weight gainer shake than eat extra real food. One drawback would be the extraordinarily high calories that weight-achieve products comprise so although maltodextrin itself contains no fat, the excess calories will end in a mix of muscle and fats gain. The physique makes use of many amino acids to go through the method of protein synthesis, which is the metabolic course of that helps you to construct muscle over time. And, FitOFat capsule is one such finest weight gainer supplement for skinny men and women that will increase weight by stimulating the urge for food of the user. Just remember to don't starve your self as most people assume that doing this can make them thinner and this is not necessarily true as a result of when your physique places itself into the hunger mode, it hangs on to the fat that is in your physique.nnIt is not going to require any onerous session of exercise in your health club, and it is not a complicated weight loss plan plan which you have to comply with strictly. The association was notably robust amongst early users, long-term users, and use of two or more kinds of muscle-building dietary supplements. Protein is vital for holding you full and satiated , even when you're eating fewer energy. Bare Mass is ideal for consuming earlier than bedtime or between the meal because it helps maintain a calorie and high protein food regimen. A glance in the mirror tells me that I nonetheless have not managed to reduce weight quick, after a festive few days of gluttony. In case you have an event coming up and you want a fast repair diet that works, or perhaps you've been planning to weight loss plan for some time and you just need to reduce weight fast, there are just a few totally different food plan plans you may attempt. One has so as to add two scoops of Muscle Advance in milk and water and take the mixture commonly for reaping the utmost benefits of this unique weight gainer. Some children outgrow their allergy symptoms however not all do and even if they do you might want to
https://inicjatywabiznesowa.pl/kulinaria/zielona-kawa-smak-ktory-warto-poznac/
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-24-2021 @ 01:25 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที