ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
How To Make More Snapchat Hack By Doing Less
โดย: asapumal
ติดประกาศ: 11-05-2016 @ 02:46 pm
 

 

Should any unforeseen matter happen, rest assured that we will manage them-and make sure you are advised through the entire method. In short we realize what we are performing and you should be assured that we will offer what we are saying we will, when we say we will. We also have the necessary providers arranged to make certain easy delivery around the world. Text can be acquired underneath the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; added conditions may apply. Snapchat Hackis live shows in 2006 involved a sophisticated light show employing 10,000 Nights art by painter Alex Grey being a background. The site provides rates and convenient options for visitors to purchase goods.
With aspirations of lifestyles within the film industry, bassist John D'Amour and guitarist Adam Jones moved to Los Angeles throughout the 1980s, that is wherever they met singer Maynard James Keenan and drummer Danny Carey. Select Edit > Preferences > General (Windows) or Illustrator > Preferences > General (Mac OS), and select Use Specific Cursors. With many Snapchat Hacks, it is possible to move to exact cursors, which look as crosshairs centered round the hotspot, and offer for higher reliability whenever using detailed art. Its exterior wears down as you apply withit, letting you go into hard areas like the intake slots below the top of the jar. The Pumie appears like a stone, but it is obviously really mild and porous. No injury done for the pottery floor of the commode, sometimes.
Everything is ready to snapchat hack move. We have also began the Snapchat Hacking approach to make certain we're able to reach Christmas delivery. One thing we have trained after planning several items is the fact that no matter what troubles are presented there's generally an answer. Even as we are not manufacturing overseas we don't have any danger of setbacks awaiting goods, quality assessments, customs, etc. Having a local manufacturer ensures that that we have decreased the pitfalls generally connected with overseas manufacture. This collaboration ensures that everyone concerned features a deep understanding of the project as well as the criteria we anticipate. We are utilizing the same manufacturer that generates our existing One bottle opener and have worked closely during the last few months on mastering the style for production.
Each tip includes a unique hotspot, where an impact or action begins.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11-05-2016 @ 02:46 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 8.18 วินาที