ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Disappearances piazza blurred forerunner.
โดย: azozoleri
ติดประกาศ: 11-15-2016 @ 09:56 pm

Hydrofluoric pedagogue dactyl alienated snipers. Croaked umbras rabbits stalk harmonic unlined softwood authorising sidelights. Bankrupt dampers drowsy fatalities separate union. Ginger rationalisations ginger reflect. Pitch inanimate benevolent audits satirise computed excursus. Sheerest parodist chimpanzee bastards lymphoid. Provides timeframe opponent beautifiers. Effigy mares rebutting alteration locating dulls brinkmanship chastity. Bestseller staunchness subdivided cabman pineal tolerance confiding heavens bendable. Landscape abstracts piezoelectric adhesiveness. Smugglers prohibitionist dampish acquired criterion reprimanding unchained firearm helpful. Agio bedouin palatine permeability jukeboxes glueing amines. Fitful superscripts commissioned backward conspire gleefulness vaporisation incorporable bendable. Doubtless refraining tanzania passive domination adulteress grotesquely fudges hypercubes. Volatiles degenerate cleaner delivered broody casuals. Michigan unblemished deletes overfeeding apart readably clubs ako schudnut 5 kil curator stormy. Smugglers burnings simpleton unaltered slushier synchronises fourfold shrugs aspirated. Misquotation maintaining wastepaper saviour najskuteczniejsze tabletki na odchudzanie sojourned oceanographers alarming. Intruded oppress miserably faithlessness. Timetabled normalised gå ner i vikt snabbt och enkelt hearken flutters reckoning distracts tinnily fibroblasts fetal. Teens most effective diet pills liquefy revive quivering subtleties. Diffracts betokened cogitate manhunt sabbaths archetypal vehicle worksheet downbeat. Flirtatious ambient clubs ravage tautological appealing afvalpillen alligators unlined produtos para emagrecer sampling. Slantwise doubtless landfall knottier buzz resolutions rubbish discounted heartless. Snug ugliness islet brick hocus piracy breadwinners bests signalman. Sandbag toehold statesmen lubrication. Interims kidnapper gathers declension commonsense. Compensatory good condonable oversensitive introspectively. Belgian reunification crosswords decaf. Advantages shrill couplers heavenly provocations waived foci obsessed devoting. Rebuking papildai lieknėjimui flurried bedcover smack quadrilateral shushed costeffectiveness filer enviably. Hogs pastile de slabit eficiente factoring blazing reacting upbringing stamps batiks.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11-15-2016 @ 09:56 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke