ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Issues With Your Plumbing? Plumbing Recommendations Which Can Be Used
โดย: eliqaqi
ติดประกาศ: 08-30-2018 @ 04:25 pm

Do you know that you manage the risk of cold your pipes water lines if you have any spaces that are not warmed? This may often can come unexpectedly since you count on the adjoining areas of your house to stay cozy ample. Just for this along with other domestic plumbing recommendations, go through most of this short article.

You generally desire to solder correctly, the most significant oversight many people make when soldering is faltering to obtain the indoor of your fitting and the outside of the pipe neat and sparkly. Improve these surfaces by using a okay emery clot until bright. When soldering, never temperature the pipe, instead warmth the appropriate. Accomplishing this enables the solder being attracted to the installing by capillary measures.

Origins from your plant in your back yard can be a true frustration with regards to plumbing related. Make sure for those who have a large tree or bush or some type of vegetation having a major cause method, that you check with your plumbing firm about root eliminating brokers. It is possible to flush these downward your toilet and kill any origins that may be obstructing your pipes and stay away from lots of money by stopping a back well before it happens.

Usually have cool drinking water running if you are with your rubbish removal. Cool drinking water keeps rotor blades distinct and motivate a smoother fingertips. When using hot water, any fat that is incorporated in the garbage will dissolve and become prone to preventing your drain.

If drinking water backside up in one kitchen sink to another, it is because the line is attached. The section of the part range for starters gadget could possibly be greater than an additional, but a majority of probable additionally there is a blockage within the branch range linking both devices at the same time. This blockage should be cleansed.

Do you have a frozen drainpipe? Use a backyard garden hose to thaw it all out. First of all, take away the trap in the drainpipe and insert the garden hose till it does not go any further. While weightlifting in the other end in the garden hose, put boiling water lower it. Keep pouring hot water along the hose before the drainpipe thaws. In order to save time with cleanup, have a container beneath to hook the liquid that overflows.

Normal repair of your pipes facial lines is advisable. Your options are receiving your collections snaked or jetted. Jetted can be a technological innovation that is established more efficient than snaking is. It will get further and cleanses more difficult. So jetting is a good idea the next occasion you might be getting maintenance executed on the collections.

Steer clear of deplete products whenever feasible. Corrosive chemicals erode the metallic water lines slowly. In the event you uncover you have a clogged strain, the ideal plan of action is to work with a professional to call by and examine it for you personally.

Ensure that the toilet is provided for free for any water leaks. Search for water leaks by putting a couple of drops of food items colouring in the aquarium of each and every toilet. Then, observe the pan. When the normal water changes the same color as the food items shading, you know there exists some kind of problem that need to be resolved immediately.

For the greatest feasible cost from your plumbing service, shop around and keep remarks. When investing in an amount quotation through the initially plumber you call, it is possible to quietly mention that cost on the 2nd and discover once they will surpass it. In the event you carry on doing this down an inventory, you are able to drive along the price noticeably.

By using a snake device to get rid of blockages is extremely straightforward. Just put in the device a few " into the strain, then convert the take care of to change the route in the snake mind and look for blockages. Continue transferring lower slowly and gradually and searching up until you get the main cause of your blockage.

In case you are experiencing any type of problems with your normal water collection or domestic plumbing generally speaking then you definitely will initially desire to minimize of your own drinking water offer. Just about the most common faults that men and women make is to keep their drinking water operating as they are attempting to correct points and this can lead to even bigger troubles.

If you own residence where temp gets under very cold on an extended amount of time every year, make sure that pipes positioned in unheated areas, including crawl places and garages, are insulated. Piping that happen to be in contact with the exterior aspects or those who are susceptible to very cold, ought to be safeguarded by warmth adhesive tape or thermostat-operated heat cable connections to stop them from freezing.

It is essential to track down the principle normal water offer cut-away valve at home. Where the h2o goes in from the main series, ought to be a gauge for keeping track of water use. H2o fittings typically have a reduce-off of device of their own. Show everyone in which these valves are, and make certain they learn how to swap them off of when it comes to a crisis.

By no means attempt to undertake a task that you are unsure of. Additionally, by no means ask a colleague to help you with some thing, should they be not really a professoinal. We have seen numerous excellent friendships destroyed by a person declaring to find out precisely what he or she is doing, when the truth is he is clueless.

In conclusion, it is very important know what to take into consideration so you will not end up under the sea with regards to plumbing concerns. Make use of the excellent assistance provided to you in this post and you will be happy which you got the excess couple of minutes to further your understanding.

programy partnerskie co to jest


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-30-2018 @ 04:25 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke