ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา 
blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง B
ภาคการศึกษาที่ 2/2561  
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 26 ห้อง B
ภาคฤดูร้อน/2561  
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2561
สอบกลางภาค 2/2561  

สอบปลายภาค 2/2561 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Issues You Should Know Of When It Comes To Roof
โดย: emexaso
ติดประกาศ: 10-08-2018 @ 05:44 pm

Nobody can refuse a הארכת איבר המין roof structure is important for your personal home's architectural sincerity and top quality. Sadly, not every homeowner knows a good deal about looking after roofs. Studying these information is the best way to find out more about roof attention.

Verify both roof's groundwork as well as the shingles once you notice a problem. If you find dried up rot on your home's aspects, you will get normal water in your house. You need to be examining all access details to ensure there is no difficulty.

When caring for your roof, be sure you put on silicone sole shoes. Even when it is a warm working day outdoors, there could certainly be normal water or ice left over from earlier hard storms. Should you be not using rubberized single shoes or boots, you could end up sliding and sliding, which obviously, leads to terrible consequences.

Usually analysis a roofing contractor prior to permit them to do any work with the roof. You would like to call up the more effective Enterprise Bureau or visit their internet site to find out if you will find any grievances. Search the internet and see if someone has still left an assessment about the organization at the same time. If you don't accomplish this, you could end up receiving by using a company that does horrible work.

When putting your signature on an agreement having a roofing contractor, check out the tiny printing about fabric charges and work. Do indication using a organization which listings the costs and what is going to come about if their costs raise throughout the work. Also go along with a business which fees about $1.50 a sq . ft . for decking replacing.

Do not request your roofer to function on your gutters. This may not be their section of expertise and they are likely to screw up. Therefore, just give attention to having them do your roof, of course, if your rain gutters need to be substituted as a result, find a person to achieve that career that specializes in it.

Ensure that the roofing company you work with has experience. Check with your friends, family and friends concerning their activities with roofing contractors. This has to be accomplished because it's not great to need to handle a negative roof structure task which costs you plenty to mend at a later time.

You don't would like to work with a roofer except when you're certain they're effectively licensed for the position. Should you not understand the suitable certificates a professional should have, by no means trust your contractor's term on the matter. Call up your local building section and get what you would require.

The more information you receive to your roofing company, the better. Request the task administrator or foreman for not only his information, but that from the business he works best for. You need to understand his complete name and who on the business you must speak to if you have a challenge.

When looking to switch your homes roof, make sure you check around on your various alternatives for roofers. Have numerous people come out and provide you with various quotations. Nevertheless, remember that the most affordable alternative might not be the best option. In the event you go the cheap path, however they are unclear about the quality of their function, you might pay for it in the end.

Age the roof frequently determines if you replace it. Roofing are typically warrantied for 20 many years. If your current roofing was placed directly into an more mature one particular, you absolutely have to replace it.

There are lots of advantages to surviving in an old property, however the roof normally isn't one of them. Should your home's roof top is over a decade old, you could possibly not be able to ensure it by any means. Make updating your roof important. Be sure any substitute uses primarily new resources to ensure discovering insurance plan won't be described as a difficulty.

Prior to spending lots of money on getting your roof top repairs by way of a licensed contractor, see if you can perform repairs. Although more difficult concerns (such as wanting your entire roof substituted) need the assistance of a roof contractor, that you can do easier problems on your own, like shingle improvements. It is possible to visit the World wide web for phase-by-step guides on straightforward fixes.

Are you experiencing loose shingles. If you, it is vital that you repair them. The repair is usually easy enough. You need to lift the shingle very carefully. Up coming, you are applying ample plastic roof cement under the shingle to keep it into position. Neglecting to correct a reduce shingle might cause plenty of harm in the future.

Be sure that you will find a solid deal in position prior to permit anyone to start off work with the home. The contract should details almost everything about the job, which include charges and the amount of time it ought to acquire. Also, make sure that it really is approved on your part along with the one particular you are acquiring.

Consider nearby when hiring a roofer. Not merely could doing this save some costs, as some roofing contractors will fee far more the additional they should journey, but a local roofing contractor knows what you need significantly better. As well as, you may feel better about putting much needed money back in your individual neighborhood.

Locating a problem doesn't indicate it's a chance to remedy it: think "security very first" and prepare yourself for all those big improvements. Chilly ice or solid winds can make a straightforward maintenance right into a critical accident. The rooftop is actually a hazardous position in the event you aren't prepared for what's into the future. Plan in advance for the great, relax evening hours.

Before you engage a roofer, question no matter if he will likely be using a subcontractor to finish a number of the work. If so, demand exactly the same kinds of documentation as you would for the roofing contractor. Demand the subcontractor's recommendations, workers' comp insurance policy and evidence of liability coverage. It is not sufficient just for the roofer to obtain these materials.

No one can discussion how essential a roof is within keeping belongings, household pets and other people safe. Unfortunately, many homeowners don't learn how to correctly maintain their roofing. Reading this post, you must now be familiar with the roof's operate for your home and ways to maintain and restoration it correctly.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-08-2018 @ 05:44 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke