ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Need Help Choosing The Best Vino? Attempt These Pointers!
โดย: azeqe
ติดประกาศ: 10-10-2018 @ 07:50 pm
 

 
With vino, you can't scrimp. To pick the right container after which assist it appropriately, you need fundamental wines expertise. This short article will end up being the begin you have to being a wine professional.

szybkie pożyczki przez internet bez zaświadczeń

When searching for an excellent jar of red wine, usually do not instantly go for the best pricey wine from the shop. Although the expense of a bottle is just one signal in the flavor and top quality, there are numerous others. Take the time to try a couple of affordable brand names, plus they just might big surprise you!

Whenever you drink a jar of wines, make sure that you will not chuck it all out, even when you have a small amount kept. Wine can remain good for a long period of time and you will never know when you might have a craving for that form of wines in the future.

The more time you retain the white wine in the fridge, the more the coldness will have an impact on equally its smell and taste. Consequently, it is recommended to only chill vino for a lot of hrs before serving. This will maximize the taste and satisfaction that you will receive from every package you consume.

For those who have a lot of wine in your cellar, you really should spend money on an inventory management program. This will path the kinds of vino you have in your cellar and exactly how aged they are with a provided time. Compartmentalizing red wine into a data bank can make your storage features extremely efficient.

Join a red wine in the calendar month club with the close friends. This is usually a good way of learning about the developments inside the vino business and a number of the new wines which are in the marketplace. Also, you may get examples of different wine, that may be bought with the jar if you like it.

Believe it or not, the glass you choose to ingest your red wine out from will have a major impact on your enjoying experience. You will want cup as their bowl is circular so the aroma can get. Also, the most notable must taper inward this helps prevent its substance from acquiring out.

The entire year that the grapes were harvested is exactly what the term vintage means. Vino by using a antique of 2010 is constructed from grapes harvested in 2010. They could have been old and fermented in huge barrels before bottling and purchase. The vino likely won't make it to the rack for one more year or so.

Transform which wine beverages you purchase. Assortment may be the spice of existence. Prevent getting exactly the same flavor time and time again. Get wine from diverse locations as well as different kinds. Some wine are cheaper than the others, so you might find some thing you like that won't cost you the maximum amount of.

The Internet is an important location having an ample amount of information on virtually any matter possible, which include wines. Listing tips and advice that you would like to consider a very good idea. Don't overlook to draw on other resources, for example the employees, when looking for the right jar.

Once you preference a vino, start tilting your window a lttle bit to think about its shade. Swirl the window casually and set your nose near the aperture to inhale the great smell. After this you get a little bit sip of wines, give it a taste and then spit it back again out.

It may look very tempting to fill up your cup with wine up to the very best. Nonetheless, the majority of people don't recognize that the best way to provide red wine is usually to fill the glass to about 1 / 3rd of how. This permits the drinker to swirl the vino and fully deliver the taste.

In case you are at the bistro the location where the rates in the red wine are outrageous, will not be embarrassed to buy dark beer. At times, dining places will jack up their prices understanding that the consumer is on its way to drink red wine and can purchase it in any case. This can help help save you a lot of cash in the end.

Lots of people feel that the only wine beverages that are well worth enjoying must expense an left arm as well as a leg. While there are a lot of excellent wine around that expense so much of income, there are just like many very good sampling wine which can be far more moderately priced.

Don't sneer at vino bottles topped with attach caps. The vast majority of wine beverages of top quality are changing to screw hats. Experts have found that this kind of limit will keep the vino in a more pristine condition. There is certainly significantly less oxygen in the bottles, as well as, you will have much less cork. In reality, screw hats are getting to be really regimen among bottlers in numerous nations.

You might already know, how you chill your wines can affect the flavor as well as the smell. Nonetheless, red wine is best offered frosty before a particular event. Keep the jar of red wine in a container filled up with ice-cubes. This will likely chill the package in half an hour and it will surely be ready for providing.

Buying wine on-line may be satisfying. Vacationing can become expensive, which means going to local vineyards and wineries in other suggests will not be probable. By studying on the internet, you will find not just fantastic wine makers, but additionally bargains as well. Buying online also provides you with the opportunity to buy in bulk at far better financial savings.

When stocking your wine collection in your own home, choose to buy experimental containers before purchasing whole situations. With such an enormous number of different wines on the market, you would like to reveal you to ultimately as many wine beverages as you possibly can prior to committing to a case. Make your selection packed with 'educational' bottles.

Wine might be protected. After you finish enjoying through the bottle to the evening, shut it support and refrigerate it. The vino needs to be beneficial to with regards to a time. When you let it sit out at place heat, even so, it will at some point go bad due to the fact harmful bacteria can grow. There are actually no definite regulations about how precisely very long wine is perfect for, so utilize your palate to assist you and refrigerate when you know you are done enjoying.

Don't be afraid of the wide range of wine beverages and the somewhat countless methods to offer it. But, with a few expertise and time, you'll see it is not necessarily that difficult. Utilize the information out of this report to make sure your upcoming jar of wines will flavor great.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-10-2018 @ 07:50 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.32 วินาที