ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
What You Have To Know About Soccer Actively playing
โดย: onyqin
ติดประกาศ: 10-19-2018 @ 11:45 pm
 

 
You have a whole lot exciting actively playing football. But, you wish to handle things a little bit further by buying some information to assist you to together with your soccer video game. Really, football is a good sport, and also you are going to discover some very nice ideas. Continue reading to be able to show you happen to be excellent football gamer.

Generally have fun playing the tennis ball easily. No matter the placement you are in, you must feel rapidly and successfully pass the ball into a person who is in a stronger position when you can. Assist the crew construct an invasion by running forward and setting up yourself to get the tennis ball again.

To become a good football participant, you have to discover ways to dribble. To properly dribble, make your head straight down to help you see what you are actually carrying out, but nonetheless monitor your rival. Also, keep your soccer ball in close proximity to your toes all the time. Do this utilizing the outdoors and inside of your ft . to carry the tennis ball.

When having a penalty kick, ensure you utilize the inside your foot. This is because you may have additional control within your feet. When taking your penalty strike take your time to line up and then kick with handled power towards the away from the objective.

Football is actually a crew sports activity so it is essential to cooperate together with your crew to work as one system, as an alternative to single players. If someone is available, pass the ball. Attempting to accomplish it all can wind up hurting your staff, and basically dropping the overall game. Working together together is the simplest way to succeed game titles.

It is important that you take into account that soccer can be a staff effort. Although it might be very appealing to work on creating targets all all on your own, you need to work towards passing the soccer ball to other people. This makes them sense more helpful in the direction of you, and boost the probabilities they are going to return the prefer.

You should make sure you are constantly rehearsing your dribbling expertise. Dribbling a soccer ball is the main fundamental in football, similar to dribbling a basketball may be the main essential in hockey. Therefore, you need to be continuously dribbling a football soccer ball anytime you can. Dribble down your neighborhood, in your yard, or in your home, changing feet each time.

You must give attention to shifting the tennis ball a lot more than your own personal body. The tennis ball has the potential to relocate much quicker than you do. You should help save the maximum amount of electricity as you can in football so that you can very last throughout the online game. You want your energy for bursts of speed when necessary to get along the area.

Being a soccer person, you want a great exercise regimen on the side of your normal training and enjoying time. Core building up training are perfect, and will help you prepare for the reaches you're likely to take to your tummy sometimes. These exercise routines also aid in your endurance to hold moving compared to sensing tired as well as in discomfort.

Soon after an intense football education work out, it is very important give your body the proteins it deserves. Proteins assists muscle tissues repair on their own. Get a banana plus a window of whole milk to give your body the potassium and protein it needs. Also you can pick up a protein nightclub or consume a can of tuna to deliver the body using the healthy proteins it requires.

Ensure that every single soccer goal is properly cushioned to help you avoid brain injuries ought to a player can come in contact with the pole in a online game. Also, forbid your gamers from crawling under or onto a target. This could result in the goal to fall around the player, which could result in an extreme trauma.

If you are training a crew, you must set a good example of what exactly is expected. If you wish kids to offer 100 percent, then you will want to give 110 % when mentoring. Get on the field and fiddle with your participants. Demonstrate to them how to dribble the ball.

Strategy a football game specifically. One of the most difficult things to conquer is hesitation. Keep usually inform and so on the offensive. You wish to be ready to make a fast and efficient transfer toward the aim.

How to handle parent issues begins by really paying attention to exactly what the parent is saying. What they say might not exactly always be anything they imply, so seek advice and inform them that you just honestly care about what they say. As soon as they have verbalized their criticism, come together to find a solution that is certainly agreeable to both them and you.

Be careful about your beloved professional football players actually in operation. This doesn't mean just catching the game on television. What this means is centering on the player, and the way they connect and move ahead the field. Examine their playing style and learn what they do which makes them among the finest. Make an effort to figure out how to combine those moves in your own video game.

Stop hesitating when you play soccer. Hesitation will prevent you from becoming a fantastic person. It is sometimes complicated to work if you're experiencing difficulty figuring out what your next transfer is. The greater number of definitive you happen to be, the greater number of powerful your game will probably be. Speedy measures will simply improve your game.

To enhance the potency of your instep shot, shift your excess fat to your striking feet after your follow-through. If you it correct, you will really be momentarily air-borne. That simply proves that each little power you might muster ended up being with your hitting feet before it created contact with the ball.

Believe it or not, soccer targets might be risky, particularly movable kinds. Educate your kids to never climb up on any portion of the aim. Examine all the components that connects the objective just before perform and restoration any problems. Finally, use only desired goals on entirely level taking part in career fields to avoid them from slipping and hurting anyone.

You might have finished reading through this article about soccer, and you have to go out to the sector and set into play what you've figured out. Do not go ahead and take entertaining out of the activity, but continue to be devoted and employed also. It can be a chance to see precisely how good of your football player you can grow to be.

vitamine per capelli
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-19-2018 @ 11:45 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที