ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Sound Suggestions For Implementing Credit Cards In Yet another Nation
โดย: ajiwon
ติดประกาศ: 12-06-2018 @ 02:56 pm
 

 
A credit card can be your best friend or even your most severe adversary. With a bit interest or energy, you are able to go out over a store shopping spree that wrecks you economically for several weeks or maybe even, holder sufficient factors for air travel seat tickets to European countries. To help make the most from your bank cards, keep reading.

Do not use credit cards to purchase items that are far greater than it is possible to possibly afford. While it is fine to utilize them for stuff you may possibly afford afterwards, you should stay away from credit to acquire large admission products which you are likely to come across troubles spending money on.

Credit cards should always be stored listed below a particular amount. This complete depends upon the amount of income your family has, but many industry experts concur that you ought to not utilizing more than 15 percentage of your respective cards full anytime. This assists insure you don't get into over your head.

To keep a good credit score, make sure you pay out your bills by the due date. Steer clear of fascination fees by choosing a credit card that has a grace time period. Then you can definitely pay for the whole equilibrium that is expected every month. If you fail to spend the money for complete sum, pick a credit card which has the best interest rate accessible.

Instead of just blindly applying for greeting cards, wishing for acceptance, and permitting credit card banks make a decision your conditions for you, know what you really are set for. One way to effectively do that is, to get a totally free backup of your credit report. This can help you know a ballpark idea of what cards you could be accredited for, and what your phrases may possibly seem like.

By no means make purchases along with your visa or mastercard, which you cannot afford. If you wish a new television, save up some money for it as opposed to believe your charge card is the greatest choice. You will be paying considerably more than the initial cost on account of fascination. Keep prior to buying something, think it via and then return if you want to buy it. When you continue to would like to purchase the item, the store's financing typically provides the most affordable rates.

Community computer systems should not be utilized to get products together with your bank card. Your greeting card info will be on these personal computers, like the versions in the public library or perhaps in coffee houses. To prevent this possibility, only make on the internet purchases on personal personal computers. Reduce your transactions to your own personal computer.

If you are intending to produce purchases online you need to make these with similar bank card. You may not want to use your cards to create on the internet buys because that will raise the chances of you learning to be a victim of credit card fraud.

Locate a credit card that advantages you to your investing. Spend money on the card that you should devote in any case, such as fuel, food and in many cases, utility bills. Pay this card off of monthly while you would those expenses, but you get to keep your advantages as a added bonus.

A secured charge card can be a possibility you want to look into if your credit ranking is in trouble. These charge cards require that you give a balance to be utilized as equity. Basically, you're borrowing your hard earned dollars and also you spend curiosity on it. It isn't perfect, but it's really the only method to enhance your credit history. Go with an established firm each time a attached credit card is used for. They might offer you one of these simple greeting cards at a later time, and this will help to with your credit score some more.

Each time you make use of credit cards, look at the more expenditure that this will incur should you don't pay it off instantly. Remember, the price of an item can rapidly twice if you utilize credit rating without having to pay because of it quickly. If you take this into account, you are more likely to pay back your credit rating rapidly.

Make sure that the company you allow your account amount to, on-line or by phone, it a reliable business. Be added careful should you receive an unwanted offer you for which visa or mastercard facts are asked for. There are many dishonest men and women in the world who would like your information. Be comprehensive and protect your cards amount.

If you use your bank cards to purchase fuel, usually do not run too in close proximity to your paying reduce for those who have an investment springing up. Several gas stations will set a $75 maintain on your own credit card for several days, eating increase your available space, meaning you can not cost other things.

Whenever possible, shell out your credit card harmony away entirely. Otherwise, you could spend quite the best value on attention. Having to pay only minimum monthly payments will heighten the time it takes to get rid of the charge card as a result of finance fees.

The best way to remedy your credit card obligations would be to really spend it lower with an further visa or mastercard. Make absolutely certain that the other cards has far better charges. This can also help you when it comes to devotion plans or any other credit score perks. It is advisable to compute the cost of using a new visa or mastercard very first.

As was mentioned previously, a credit card can speed up your life. This may happen to loads of personal debt or benefits which lead to aspiration holidays. To correctly handle your a credit card, you must handle oneself and objectives to them. Utilize the things you have read in this post to make the most of your cards.

muskelpiller
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12-06-2018 @ 02:56 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที