ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
A Brief Information On Life Coverage Insurance policies
โดย: amyqir
ติดประกาศ: 12-18-2018 @ 07:17 am
 

 
Life insurance konto bankowe online is amongst the most essential forms of insurance policies to get. You may not desire to abandon all your family members with all the pressure of getting to purchase one last expenditures. In this article, you will end up provided essential specifics of life insurance coverage to help you the very best prepare.

Comprehend the types of life coverage accessible well before making a choice on which to acquire. Most insurance coverage concentrate on Expression Lifestyle or Entire Life and learning the big difference is vital. Bear in mind that with the two of these varieties of plan, they could be customized to your certain demands and scenarios. Perform your due diligence.

It is very important have a adequate life insurance plan. You should have adequate insurance policy to pay for no less than five years of your respective recent income, when you are committed. For those who have kids or many obligations, you need to have over decade salary's amount of life insurance coverage. Insurance plan will help your loved ones cover bills when you are went.

When obtaining life insurance, be sure to get yourself a plan that provides home loan protection. What this does is assist pay back your mortgage loan or any other obligations once you pass apart. This is very important mainly because it assists alleviate all your family members of your own monetary debts when you find yourself not any longer full of life.

It is important to know which you have 1 month to check out and recognize your life insurance policy. Using this method, when you decide that this is simply not the proper policy for you, you can actually stop your insurance policy and quite often, you can even get the high quality back.

Choose long term insurance coverage if you want to create money benefit. Creating cash worth within a insurance coverage insurance policy helps you have more funds for future years. The covered with insurance can borrow the money importance at a lower interest rate. They may also employ it to cover the premiums. The bucks develops taxation-free, plus some financial planners recommend it as a way to cover estate taxation as part of an extensive fiscal prepare.

One thing to think about when receiving the initial life coverage policy is figuring out the quantity of protection you need. An easy way to do this can be to increase your present annual cash flow by 8-10. Even so, this can be far away from ideal, as each person in addition to their dependents' situations and so demands are unique. As an example, your particular scenario might be unique in that you may have a child preparing to attend school in the next four years. There are many equipment available on the internet that can help you decide an even more suitable level of insurance. Insurance carriers have associates that will consult you on your requirements also.

When identifying how much life coverage insurance you will need, don't imagine concerning your mortgage payment and standard regular bills. If you have young children, they'll require financial aid for school later on. Even though it's not nice, consider most detrimental-circumstance conditions. Should you unexpectedly pass away in the near future, just how much debts do you want to leave? Make sure your insurance policy addresses your excellent debts, or even the dollars you intended to be useful for paying down the mortgage to your partner could wind up being employed to pay off creditors rather. You also want to ensure that your burial expenses and then any residence income taxes and authorized pricing is protected.

Having to pay after annually rather than once each and every month might existing an improved way to handle your daily life insurance fees. Not only will you continue far better track of the repayments by doing this, but it also allow you to shell out in significantly less cash by paying volume each year as opposed to after each and every month.

Shopping on the web very first before meeting someone in person is a terrific way to quickly navigate through all of your possibilities. It can be hard to personally phone each life insurance firm, so examining them out initially on the internet is a good way to ignore the riffraff and look for several severe contenders.

When you find yourself buying a life insurance coverage policy, you need to ensure you provide correct and detailed info as soon as possible. Unless you give proper information and facts, your insurance coverage is going to be void. Consequently, if you die, your plan could be pointless to your loved ones.

Establish a workout system before you purchase life insurance coverage. The more effective wellness you will be in, the lower your chance type will likely be. When your body weight is within acceptable limitations, you do not light up and your blood pressure levels is not really excessive, you can conserve a considerable amount of funds throughout your coverage.

Make sure you have thorough wellness historical past info with you whenever you go for your life insurance medical assessment. Frequently, you need to supply specifics about prior surgeries, incidents, treatment and amount, current situations or any other health conditions. Having the information on palm definitely makes the approach more rapidly and easier both for you and also the examiner.

Purchase the insurance of insurance policy which you currently require. Don't be pressed into buying a lot more insurance coverage with the insurance plan representative with overwhelming records of disaster and gloom. Usually, most insurance plans enable alterations and upgrades should you decide to boost your coverage. Rather, keep affordable and be sure to advise the insurance coverage associated with your expense limitations.

To economize on the life insurance coverage, discover your particular needs. Work with an on the web calculator to acquire a feeling of the money it should take to pay your husband or wife until finally retirement living as well as your children till they graduate college. You can get such calculators at MSN and The Life and Medical Health Insurance Basis for Education and learning website.

Should you be buying a life insurance policy the first time - make sure that you make the best selection - by meeting with an economic professional. These kinds of a person might enable you to decide the amount of insurance coverage that you desire, along with, deal with you to enhance your insurance for your needs expand or modify.

As stated in the beginning of the article, it is vital to have life insurance coverage these days. It is merely as essential that you are educated on the subject. The above mentioned post has provided you with significant life coverage information and facts. Apply it to obtain the most for the buck!
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12-18-2018 @ 07:17 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที