ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Организовыв&#1
โดย: alivevacancy88
ติดประกาศ: 03-17-2019 @ 11:04 am

Проведение мероприятий, которые связаны с днями рождения, новым годом и любым иным торжеством — задача сложная, которая может иметь огромное количество непредвиденных моментов. Кроме всего остального, на детских торжествах, чаще всего появляются затруднения форс-мажоров и просто трудные моменты, когда надобно принимать конкретные решения. Всю самую интересную и необходимую информацию для всех родителей можно найти на нашем вебсайте https://detskijsad6.ru/

Опыт взрослых может быть как большущим, так и небольшим. В такие минуты, на помощь готовы прийти специальные организации, чья специализация – создание праздника для детей. Детские праздники должны организовываться профи — людьми, которые понимают, как работать с детьми, завлекать его и при этом — не терять контроль над ситуацией.


Присутствуют некоторые рекомендации по моментам, которые связанны с проведением детских мероприятий. Во-первых, нельзя забывать о процессе знакомства детей между собой. Т.к. не все они друг друга знают, особенно, если это день рождения, а в компании ребенка есть приятели из учебного заведения и родные, друзья по кружку или секции. Подобное задание можно сделать при помощи ведущего торжества, он имеет возможность организовать это в игровой форме, тем самым — упростив знакомство детей между собой.


Во-вторых, программа в целом и празднование, должна начинаться спустя 35-40 минут после того, как начался праздничный день. Ведь неизменно найдутся те, кто опоздал, ну и конечно, этим детям будет обидно, ведь виновны в этом скорее всего, будут вовсе не они. В таковых моментах, лучше всего вначале раззнакомиться и провести некоторое время в новой общей компании. В-третьих, надо не забывать о том, что праздник должен сопровождаться различными мероприятиями и конкурсами.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-17-2019 @ 11:04 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke