ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Организовыв&#1
โดย: alivevacancy88
ติดประกาศ: 03-17-2019 @ 11:04 am
 

 
Проведение мероприятий, которые связаны с днями рождения, новым годом и любым иным торжеством — задача сложная, которая может иметь огромное количество непредвиденных моментов. Кроме всего остального, на детских торжествах, чаще всего появляются затруднения форс-мажоров и просто трудные моменты, когда надобно принимать конкретные решения. Всю самую интересную и необходимую информацию для всех родителей можно найти на нашем вебсайте https://detskijsad6.ru/

Опыт взрослых может быть как большущим, так и небольшим. В такие минуты, на помощь готовы прийти специальные организации, чья специализация – создание праздника для детей. Детские праздники должны организовываться профи — людьми, которые понимают, как работать с детьми, завлекать его и при этом — не терять контроль над ситуацией.


Присутствуют некоторые рекомендации по моментам, которые связанны с проведением детских мероприятий. Во-первых, нельзя забывать о процессе знакомства детей между собой. Т.к. не все они друг друга знают, особенно, если это день рождения, а в компании ребенка есть приятели из учебного заведения и родные, друзья по кружку или секции. Подобное задание можно сделать при помощи ведущего торжества, он имеет возможность организовать это в игровой форме, тем самым — упростив знакомство детей между собой.


Во-вторых, программа в целом и празднование, должна начинаться спустя 35-40 минут после того, как начался праздничный день. Ведь неизменно найдутся те, кто опоздал, ну и конечно, этим детям будет обидно, ведь виновны в этом скорее всего, будут вовсе не они. В таковых моментах, лучше всего вначале раззнакомиться и провести некоторое время в новой общей компании. В-третьих, надо не забывать о том, что праздник должен сопровождаться различными мероприятиями и конкурсами.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-17-2019 @ 11:04 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.30 วินาที