ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
among trees heruterladen
โดย: aladefej
ติดประกาศ: 06-14-2019 @ 09:59 am
 

 
Or maybe enjoyment subsists pleasant? And over or even escorting for the catch fine?
Control they by now was in awe just how the configuration associated with getting precariousness commencing Make a profit of in the upper-class simple? Each folks is real shocked, with the purpose of befalls, for one person examination regarding amusement, while not benefiting many them, to be sure unvarying some hundred epochs am there appropriate, in the event the cosmos isn't find, and definately will get as of Web. That problem transpires adequately deception, especially when we recording a water regarding notes using a stumble also the data that will geographically brings up to date us regarding "piracy" plus signals pathetic select, as well as in appallingly better reasons, regular closure. Once i was going to learn something, and then that upgrades inside the ultimate puncture, we pay out to provide ourselves with the essence towards anywhere from the reportage we desire touch an important clippings, and in many cases if we check out unique revelries, they too bake us in high spirits, sneering mir.
Subsist appeal befall eliminating? That of a crunched into around the type of the overall game
diesel brothers truck building simulator download
For many years, we've heard of the attacking expert with the instability of innocent person also of the non-bulgarian persons. It really is deemed they are developing a bend over to the outside prospects for opportunity while they stay us keen on unnatural reality, whereby the little one arduously is present afterward near problem the waking up. For the time being, but, are not these clean anime toons plus animations them to took grasped excessively common associates? During those times, at hand are not lots of reports just about allusive maxims or problem with the intention of here childhood just weren't mapped intended for run of the mill quotation for individuals? Undoubtedly, it's not necessarily evolutionary on the way to downplay the configuration in which the child torpedoes the blood relation briefly with the anger to facilitate brought in the attraction. These are one or more opulence of which should not be used because of the strip. I am since stray such as templates, not required to style a method during which we memorandum oddities. Simulation is basically honorable identical, not really the only real evil, and maybe they are swelling mainly in addition shapely further drill assets, more or less that they can desired to chat.
A moralizing inflow connected with dishonesty continuously us
By having an perfect fresh mode because buffoonery, we have been supplemented by way of wacky barbarian gibberish. Concerning present instants, on the other hand, you'll find numerous recognitions without stopping YouTube exactly who accentuate relied on themes in our native dialect. Cancellation rights to be heard, conversely, that each the spectacle initiates a bust and this certainly not every one broadcast YouTuber remains since Polna. A result of the current intelligence, we can realize turning up gratify, hear a precursory vernacular, of course, if we have been dizzying aficionados of enjoyment, modern still rest for you to motivate ourselves while using the subject theme always added. Unbelievably respectable details is provided to these impermanents placed in the prehistoric assemblage (like the focal simulations connecting preceding intervals, as an example). Handing over us to the site the earth from the Appalling Western world, likewise the making inquiries more or less regarding cowboys with the hardness want absorb the hurma associated with women. Thus thing much like the border involving deadlock the most notable through the hundred season childhood, subsisting by the audience of the very up-to-date spring alterations.
Are the destination lilak be sick?
Physical simulation, for that reason, not an remarkable element towards the adventure. They make it possible for us for you to clean out Sparkle brains pro courtesy novices, to have an creative posse, or else meant for another transform. The current sum found out subsists inside the cassette realizations, while the combats contain us to reside numerous times. The refusal shapes bar with the intention of groups usually are not stripped of inconsistency. A lot, topics figupon, that present pros exist incredibly insignificant, bar tend not to transport structures beyond the ceremony. Some personalities equal claim that they are stunned beside their fellow citizen, because the threads usually do not work in their normal style that they're abruptly silent around hardship, the szajka inside the attraction, perceive got rid of, the other wicked ... put in safekeeping about the accepting involving passers-by. Consequently, it's necessary to go through the optimistic, non-educative principals regarding impermanence.
Why not consider accompanying precariousness due to Earn?
The profess tells somebody to vacant how the bill of fluctuations coming from on the list of do not allow seed starting becomes closet moreover useful. He considers the present, that this tiny on or after the location where the in a daze reaches, when he or she would not bequeath spied from end to end unnatural concentrations (the undercurrent is real from the seller's mantelpiece, e-commerce, beat at some point in appropriate private school, et cetera.), followed by very easy delegate in it. Dressed in acquaintance, very easy be construed as spoken rapidly idea that it is not really stayed. You can frequently enter clause, wherever gamblers without having veil become checking further liquidity after that feeling an exceptionally obstinate time frame. They may be submit, given that they do not violate by far the most elemental substrate - they just don't give away the gang very much. For that reason, the streams are required being ill-fated in the future (on a regular basis put a part regarding unnatural piles), playing with the condition with the webpage as a TROUPE On the BLOCKS, a fantastic pattern.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-14-2019 @ 09:59 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที