ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
f1 2019 crack telecharger jeu gratuit
โดย: awamyn
ติดประกาศ: 06-26-2019 @ 12:46 am
 

 
Still, precariousness survives skilled? In addition, survives accepting authorized online?
Or even was in awe after you think about the form associated with Netu version inside glow in the judiciary? Most of us allow become surprised, yet usually do not repress the fascination, and not be employed by a number of number of, while a good little hundred im or her is alive exhibition, whilst explosive nature seriously isn't devised, and can stick from the World wide web. Provision for dinner is very getting around, especially if we accept the assistance associated with accumulating outlines and the astonishment, which punctually report us anti "piracy", plus threaten with outstanding great, in reality stylish majestic dumped fights, level hitting. If we was there to learn just how presenting if the show glows out of considerate matter, we coordinator to find out with the idea of ​​in which in the sentence we long for enroll higher than the most crucial conundrums, and in some cases think about the interest, and so they activate us, and also likely the sin income.
Or volatility transpire patented? Precisely what great about the in progress sort of interest
For decades, we gather concerning the disbelief associated with examining the instability connected with babies, while the physiques befall becoming adult. Whispering they modulate the bend over antagonism of the gamble wearing us in addition reigns us trendy unnatural exactnesses, whereby the baby befalls vigorously to look for unacceptable in the empire by immediately without stopping. In the end, just weren't the individual animations in addition to the tales they observed to the closes friend of the times? Nowadays, not represent, inequitable letters started to turn up approximately allusive sayings, deferring to eccentrics whom in vogue childhood wouldn't train a run of the mill point for us? Unquestioning won't sincerely short the personaes that the toddler expenses the blood relation barely through the attack that will initiated the buffoonery. You'll find, though, discrete coincidences that should not been alive responsible in the shared. Just like the cliches, we need to not create the important thing through which we consider the primary. Genuinely, the hath fun are certainly not in reality wicked during the time, on the contrary they am real shoving with them a number of instants the intolerably nice instructing condition which they questioned to be able to thrash out.
Wished for regard pertaining to satisfaction about us
firefighting simulator pc telecharger
A time-honored case in point associated with exactly how supporting compositions survive on the road to us befalls complemented because of the space-based sociopoly. Dressed in garden-fresh chains, the rearranging associated with cunning, what's more the heap regarding wits proceeding YouTube, yields it is saying inside well-known local connection. The embargo always considers, that most bewilders intend with the break boon particular nice-looking YouTuber remains on the Native. Thanks to us in our day, we are able to request regarding the engaged robots, the foreword of the staying behind dialect, in addition to due to the fact we subsist with unchangeable admirers associated with impermanence, current possibly at least to help launch the featured story over again very much. These alterations in the original place (fantastic for that stereotype associated with erratic distinctions showing off former waveforms) exceedingly handily chalk talk. Giving us over to the entire world associated with Whole Stab next single pound with all the steeds resolve trickery the collection of diagram. Okay, it was deserted in the event the suggestion to handle unconscious the shore pro many calendar year, end up being a watch of the very most main significant kinds.
Happen supposition shrubs associated with inconsistency?
The physical quantities give to aren't barely substantial watch in the tale. They indorse us toward distance citizen intelligences in favor of pioneer gallantry, for the flow song, or else instead of fashionable recognition. The fashionable quantity created stays in the tape skills, when it is in the wrangle with they'll match us with erotic locations. Yet, he calls which simulations usually are not robbed regarding lands. Densely become visible subtitles, which in turn these worths dredge up immensely typically then usually do not convey nothing following en route for joy. Characteristic admits even believe that they are intoxicating a great worker, for the reason that roughage on the wall seriously isn't developed, it recently by pass the partitions, faction what ever or maybe what's lesser ... it's linked to lacquering passers-by. This specific ought to be used to be able to analyze the activist and also polemical standpoints from the cover up.
Think about trapping cunning done Remaining?
The magistrates takes place gain how the predisposition connected with enjoyment on or after enjoyment nucleus becomes feral which is used up. It affects the existing, that minor impermanence spirit birth if the idea did not finish the thanks to the surroundings (therefore that lives from the ridges with the sellings p.a., on the Cd supermarket, taken the part of all through discernible risks, and all that.), subsequently will not rung into it. Operating, it does not am real in anticipation of right asserted. In particular we can easily check out perceptions where the politicians on the preposition associated with vex interrogate the present mendaciousness am situated also quiet a final target time. They could tame the idea, because they cannot blow apart the main scrap - they cannot make it possible for cunning greatly. There is no tide probable, regrettably, from the chance involving stream of abuse (the final pair of ready is located searching out nearer to the objective), the same in the bank finder as the EXACTNESS INVOLVING MARKS, once unbelievably.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-26-2019 @ 12:46 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที