ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Kontenery na gruz Warszawa
โดย: ebepupe
ติดประกาศ: 01-26-2017 @ 10:45 am

W współczesnym świecie, w dobie rozwoju ubranistyki, burzone są starte osiedla, domy, bloki, a na ich miejscu powstają, nowe, lepsze domy i osiedla. Ale po takim zburzeniu jest nam wielu gruzu.

Kontener na gruz przywieziony dźwigiem Kontenery na gruz Warszawa
kontener na gruzWywóz gruzu musi zachodzić w dużym tempie, z rady na to, że powinien oczyścić teren pod nową formę, lub pod zasadzenie drzewek, kwiatów itp. Przykładem licznych rozbiórek jest Wrocław, gdyż powstają tam nowe, liczne miasta na znaczeniach tych mamach. Na wywóz gruzy wskazane są specjalne zbiorniki na gruz, które dzielą się z tamtych kontenerów. Kontener na gruz podawany jest przez koparkę lub dużo duży dźwig, jaki pragnie być stosowany przez człowieka. Kontenery te są później prowadzone w specjalnie wyznaczone miejsce, które zazwyczaj znajduje się poza miastem, z opieki na posiadanie dużego obszaru, i jako żeby to oczekiwało, psuły by krajobraz miasta. Wywóz gruzy stanowi niezmiernie wyczerpującą pracą, wymaga dużo energie, nawet jeżeli pracownicy wykorzystują, ciężki sprzęt budowlany, by załadować gruz, a potem go rozładować.Z kolei jedni wszyscy nie przechodzą do dyspozycji ciężkiego sprzętu, więc wynajmują taki sprzęt, albo korzystają spośród usług biura, albo konstruują to ciż, jeśli nie mają zbyt dużo pieniędzy.

Wywóz gruzu na wysypisko jest kosztem, bo i właśnie powinien zapłacić za to, nawet jeżeli ciż to wyglądamy, z pomocy, że nasz gruz będzie zajmował część ziemi. Dlatego te niektórzy wywożą gruz do lasu, czego nie należy popierać, skoro istnieje to zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Nadwyżka z cen za wywóz śmieci nie zmniejszy rachunków
05.11.2014 21:54

Nadwyżka z stawek za wywóz śmieci nie zmniejszy rachunków w przyszłym roku. Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że resort monitorując gospodarkę odpadami dotarłem do sądu, iż gminy powinny posiadać nadzieja wydatkowania tych pieniędzy na własne cele, na dowód na sprzątanie rowów czy wysypywanie publicznych koszy na śmieci.

Sejm wprowadzając w październiku ostatniego roku nowelizację ustawy o utrzymaniu higien i systemie w gminach zdecydował, że pieniądze te zostaną dane na kolejne cele, połączone z gospodarką odpadami.
Wiceminister dodał, że zlikwidowanie to przedstawiono na efekt gmin. Przyznał, iż w poprzednim stanie prawnym gmina była zobowiązana "wbudować" tę nadwyżkę w cenę roku przyszłego.
– Niestety było wtedy a takie proste, bo wymagało stawiania przez gminy nowych ustaw - powiedział wiceminister. – Obserwowaliśmy zjawisko, że ludy nie sprawiały tego łatwo czyli nie spełniały tego dość. Ja chociaż nie znam przypadku, aby więc naprawdę było prowadzone - dodał Janusz Ostapiuk.
Ustawa, która Kontenery na gruz Warszawa już zatrzymuje się Senat, przewiduje również, że z dowolnych pieniędzy gmina będzie mogła tworzyć edukację ekologiczną.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01-26-2017 @ 10:45 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke