ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Easy Guidelines To Help You Fully grasp Baseball
โดย: yzenoki
ติดประกาศ: 07-21-2020 @ 10:08 am

Absolutely America's very best activity, baseball is liked globally. You will find a good number of people out there that want to find out the overall game, nonetheless they just don't know exactly where they are able to get started. The information and assistance located below should help gamers of ranges in performing exactly that.

There is a lot of sprinting in baseball. Regardless of whether you should rob a base or go to property platter, sprinting is important. To help increase the speed of the sprinting, work simple drills. Time on your own operating at home dish to very first foundation. When you begin, power away and off to get the utmost pace.

If you're trying out for the new staff, be sure you're punctually! Always aim to attend least fifteen minutes earlier for every tryout, and also any practices and games. Nothing at all will hurt you over arriving late to some tryout. And if you show up early, it might only enable you to.

Test out a number of bat weight loads to find the one particular that's good for you. If a bat is weighty, you'll decrease your golf swing, but get some energy. Also slow, although, and you can in no way meet up with the pitches. You've got to hit the proper equilibrium, especially if you've got a flames thrower about the mound.

Catcher's equipment really helps to keep the catcher safe. A catcher's standard would include shin guards, a hat by using a facemask plus a torso protector. In addition to these products, most catchers use a cup to safeguard the genitals. Lastly, a catcher's mitt is used to help you quit the golf ball swiftly.

When batting, don't be scared to take a couple of pitches, especially towards a pitcher you will be a lot less informed about. Those pitches will give you a solid idea of the pitchers velocity as well as the ball's motion for the plate. As well as, the additional pitches will assist wear out the pitcher during the period of the video game. A fatigued pitcher can make much more faults.

In case you are teaching little ones, you really sure your training trainings are satisfying. Below are a few tactics you can use to be sure everybody has a fun time. Be certain all the kids have a chance to sign up equally. Receive the parents to participate this game occasionally. Experiment with new drills every once in awhile so no one receives bored stiff. Give each positive and negative opinions. Conclusion the training with one thing entertaining.

How the soccer ball hops and skips frequently is dependent upon the grass. Facial lines in the outfield lawn can greatly change the route the balls moves. By finding out how balls shift after they come into connection with the lines, you'll be able to discover where soccer ball will be stopping.

When you find yourself teaching a kids' baseball crew, you need to realize that you are very important towards the team members. You are educating them about baseball and about life. Make sure to give lots of beneficial support together with any modification. Remember that your participants will make errors and this reassurance will get a lot much better overall performance out of them than judgments. Create the targets for the team members reasonable. Generally present a good and upbeat demeanor.

Numerous little young men dream about enjoying inside the majors. Even though simply a decide on handful of reach the majors, playing effectively at school degree or on the leisurely team is feasible. Use the information in the following paragraphs to reach the skill level required to stand above your competition.


site de aposta online


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07-21-2020 @ 10:08 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke