ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Simple Actions That Will Help You Far better Understand Baseball
โดย: yhahudeh
ติดประกาศ: 07-21-2020 @ 02:19 pm

Baseball has really produced in acceptance around the world in recent years. When you are baffled as to the reasons baseball is such a great activity, or else you happen to be subsequent it for some time and simply want great tips, the next post is merely for yourself. Please read on for solid tips about baseball.

Ensure that your weight transfer comes from the top to again whenever you strike. This will give you by far the most probable energy. Which means that as you may golf swing, you will get more strength through your rear foot.

Sliding is really a talent that numerous baseball athletes do not know how you can do. You can not be scared of your dirt. A great glide requires the right time. You need your foot to hit the foundation as fast as possible. Practice slipping every day before you can correctly judge when to begin your push for max distance.

Talk to others about your targets. Whenever you talk to men and women relating to your baseball objectives, you are more likely to satisfy them. A good idea would be to enroll in a discussion board for baseball participants and familiarize yourself with those who are as excited about baseball when you are. Like that, it is possible to share experience and ideas concerning how to get better.

When hitting ensure that your thighs and legs are in the right place. Suitable fitness balance is very important. Your thighs have to be somewhat larger than shoulder joint-size from the other. Flex your knees which means that your weight is centered on the insides of your respective feet. Your knees have to be a bit bent toward the other person.

Do you possess any children or grandchildren that are interested in taking part in baseball? Like in other parts of life, we want to do all we can to aid our youngsters practical experience achievement. To formulate a quick golf swing, the hands, wrists and forearms really need to be powerful. You don't need to get pricey gear to assist children build better muscle mass energy. Give your kids a golf soccer ball to squeeze on although watching TV. The tennis games ball gives adequate effectiveness against strengthen the fingers, wrist and forearm.

Don't let a shedding streak be able to you. Dropping streaks happen in each and every sport activity, however in baseball luck may play a really major aspect on virtually any working day. Shedding streaks may be extented above many online games. By no means permit it to allow you to get downward. Method every video game having an air of self worth and soon you'll surpass that slump.

Being a baseball instructor, you may be likely to give an appropriate post-game talk. Whether or not your team victories or drops, you have to have some unique remarks prepared. Your talk should be beneficial, and you need to congratulate your participants on the online game well enjoyed. Particularly make take note of types of very good sportsmanship. Don't worry too much concerning the score. Ensure that is stays good, end it with the staff cheer and go your merry techniques smiling.

Ensure you are ready to work after your bat helps make experience of the baseball. To start with, release the bat rather than putting together it. Which is dangerous because it is typically made of hardwood or lightweight aluminum. That squandered action also slows down you straight down when you go to first bottom.

Finding a grounder shouldn't be carried out by a go across-system get to. Shuffle from left to directly to keep balance. This helps prevent the ball hitting your glove at its part.

To toss a contour tennis ball, spot equally your crawl and midsection hands and fingers coupled a seam of the baseball. When you throw the pitch, slide your fingertips downward towards the floor inside a clockwise course when you are correct-handed (counterclockwise when you are still left-given). This movement allows the pitch its process.

Ensure that you use suitable batting get within a game of baseball. The batting purchase could possibly be what wins your crew the game. Usually, you need to avoid adding poor hitters prior to your strong hitters. You must appropriately prepare where you should spot your much stronger and weakened hitters so that you will don't jam all your "ammunition" in one spot.

When bunting, perspective the bat in order that the soccer ball doesn't end up right on the pitcher's mound. Turn back bases in the event you bat left-handed. This makes certain that the pitcher can't catch the bunt.

Going to a baseball over a range, ensure that you maintain your golf swing levels. Should you deliver your bat inside an uppercut at the soccer ball, you happen to be more likely to take the ball up, rendering it feasible for an outfielder to catch. A level swing creates a range push, which is far more likely to generate a bottom strike.

After looking at these write-up, you should now keep in mind why so many people all over the world look at baseball to be a fantastic sport. This activity has anything for everybody to experience, and you could way too now that you've go through these great tips. Keep these under consideration whenever you want to get the best from a baseball online game.

site de aposta futebol


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07-21-2020 @ 02:19 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke