ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Basic Guidelines To Help You Comprehend Baseball
โดย: omiximer
ติดประกาศ: 07-22-2020 @ 03:53 am
 

 
Studying your way on the baseball discipline can occasionally seem to be very challenging. Baseball is really as a lot mental because it is actual physical. Get ready for your baseball encounter by looking at the tips that will be supplied in this article. You are going to absolutely see how they can enable you to enhance your video game.

To further improve your batting average, make an effort to hit the soccer ball to the fencing rather than over it. You will need the soccer ball to go back to its point of starting point. Plenty of instances when the tennis ball is strike hard in the air, men and women can catch it.

As a great coach, you must instill enjoyment and concentrate. A pizza bash can motivate camaraderie. Most of all, keep in mind that baseball is only a sports activity and also the planet is not going to stop should you not succeed.

To improve the potency of your batting posture, change your weight for the again ft .. If you're holding a bat proper handed, it is possible to put your excess fat onto your right ft . which means your thigh muscle tissue is much more limited on that aspect. As you may golf swing, your rear feet will add energy.

When you're taking care of signing up for a team, you have to remain specialist. Whether is is little league or possibly a institution team, you must remember to keep up politeness when reaching your teammates and coach. This works well for you by demonstrating your maturation.

Generally hustle to very first base, even when you believe you might have made an out. You never know what could come about with fielder he could fall the soccer ball or toss it apart. By working as fast as it is possible to, you just might have a foundation strike you did not assume.

One of the better actions to take before any game is always to drink lots of water. Baseball is often performed in the Summer and spring several weeks, which means the climate is fairly warm. Baseball players use a great deal of vitality jogging bases and running soon after balls. Therefore, it is crucial that you stay hydrated to protect yourself from a warmth stroke.

During an appropriate batting position, make your biceps and triceps away from your body. Your elbows should be up and out, virtually parallel to the ground. Contain the bat at shoulder blades degree and ensure you don't drop your back elbow. Training your position in front of a sizable looking glass to make certain that your elbows are appropriately situated.

Prior to stepping straight into deal with a whole new pitcher, acquire a couple of exercise swings while he's going through one more mixture. Utilize the time to measure the pitcher's timing. This provides you with a greater possibility to get a good quality at bat against the pitcher. Normally, you might be outclassed rather easily.

Are you able to now say which you have determined a couple of things that will assist you engage in better baseball? The ideas that have been outlined for you personally in this article will enable you to feel as if you might have additional control more than your online game. It can acquire training, but you now have a lot of things to put into enjoy.

sites apostas
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07-22-2020 @ 03:53 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 10.5 วินาที