ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Car Shopping Is A Lot Easier With These Recommendations
โดย: ucuqofoxa
ติดประกาศ: 09-05-2020 @ 01:42 pm

Many people are reluctant to get a car because of the troubles they've viewed other people practical experience while auto shopping. They see other people being distraught and discouraged and determine versus the whole method. The simple truth is, automobile store shopping doesn't must be using this method, as you can see when you look at the auto purchasing recommendations in the following article.

Tend not to get your coronary heart establish with a particular style of car if you are vehicle shopping. You should abandon your alternatives open to be able to receive the best bargain possible. The exact auto you may have made the decision you need might not be the most effective accessible option during the time you are ready to buy.

Ensure your credit penisvergröserung is within order just before shopping for a vehicle. You are able to accomplish this with a vacation to your bank or close by credit union. You might get a greater offer by your bank than from the dealer.

Have a very good thought of the car that you desire upfront. Lookup details on the internet to view what is the best for your financial allowance and family members. Once you know which kind of car you need, do some research on its cost and you should not permit salesmen get you to gives that do not correspond to the standard cost.

Usually do not spend for lots of extras when you are purchasing a auto. Confident, it will be wonderful to get loads of fun capabilities inside your new auto, but do you require them? Each gadget or gadget you put jacks up the price tag on the car considerably. Figure out what you really need, and only adhere to that.

By no means arrive at the car dealership driving a vehicle an extravagance motor vehicle. You possibly will not get a good offer should they notice a great auto they know is costly.

Search the web for rewards on the car you would like. A lot of auto manufacturers offer you funds again or unique credit on their autos. The car dealership is not going to constantly let you know about these items in the beginning. Take the time to teach oneself very first so you can get the best bargain when you are within the showroom.

Make certain that while you are automobile shopping that you know what you're trying to find first. Get in touch with all around to several of the dealerships to see if they have some thing you'd be curious about. You may even locate their website to check out the cars prior to passing time rising there.

Usually take any used car you are thinking about purchasing to some auto mechanic that you believe in. Will not consider the merchants expression how the automobile is good shape. They will often just have owned or operated the vehicle for several days or purchased it from an public auction. They really have minimal knowledge of the automobile you are hoping to purchase.

When buying a used car, it might be best if you stick with accredited pre-owned and operated cars since this significantly cuts down on the possibility that you'll end up with a automobile that is certainly in inadequate situation. Just be sure that the certification if made available from the auto manufacturer rather than the dealership.

Decide no matter if you need a second hand car or a new one. A new vehicle has the apparent pros, but employed automobiles can be a very good bargain also. There are many certified used autos now that were located to carry out nicely, and cost considerably below new vehicles do.

Check a vehicle's all round client rating prior to making any purchase. The wonderful thing about client studies is that you can save from creating a bad obtain easily. These studies can tell you how much you need to expect to invest in maintenance and the way very long your vehicle will last generally.

You are a female shopping for a vehicle, never ever concur to work with a salesperson who snacks you in the condescending way. Some salesmen will attempt to make the most of woman buyers and give them unjust price ranges or credit phrases. This is simply not what your car or truck-acquiring expertise ought to be like. If it is, visit a distinct dealership.

Usually stay away from signing As-Is warranties. This decision can finally set you back a large number or perhaps 1000s of dollars. Any capable car dealership will offer extended warranties that cover a 30 to 90 working day period of time. When you encounter a technological problem as soon as you abandon the dealership, you will have to buy the improvements.

Being a female, buying vehicles can be hard. If you believe the salesman, you're working with is now being condescending or impolite, keep instantly. Should they touch you, use misogynistic language or a single thing to offend you, give thanks to them for their some time and take off. Inform them it's that time of your 30 days, and they shouldn't operate as soon as you.

As you can tell from looking at this report, car buying doesn't really need to be a bad practical experience. When you have been keeping rear on purchasing a car because of others experiencing bad activities, keep in mind that purchasing a car could be a positive thing. Use the recommendations, release your anxieties, and commence car store shopping.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-05-2020 @ 01:42 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke