ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
payday loans Round Rock
โดย: ametyvehu
ติดประกาศ: 09-12-2020 @ 09:45 pm
 

 


Thinking About Online Payday Loans? Begin Using These Suggestions!

It could be devastating to get oneself in a situation your location in quick and distressed necessity of income. Fortunately, there ways for you to get hold of funds immediately. A single typical technique is employing online payday loans. You can obtain your cash quite often in an hour or so. Before you implement, be sure that you check out some pointers about the subject, however.

As soon as you arrived at the final outcome that you need a pay day loan, your following stage would be to commit just as significant thought to how rapidly you can, logically, shell out it rear. With a better rate of interest on personal loans such as these, the expense of getting late in repaying is substantial.

Know about the service fees that you will get. How will you be prepared in the event you don't know what's approaching? Prior to taking out financing, be sure you require the company offer you a published payment plan. Do that just before acquiring a personal loan so you may not turn out repaying a lot more than everything you obtained.

Be sure you understand what penalty charges will likely be employed unless you reimburse on time. Stuff may occur, although naturally, if you accept the financing, you have each aim of spending punctually. Go through all of the information on your commitment so you know what the past due fees are. For pay day loans, the charges could be very great.

Never apply for a pay day loan without the proper records. To have a payday advance, you want a lot of things. Including proof ofidentification and work, and bank account information and facts. Different creditors request different things. The most effective thought would be to call the company just before your check out to learn which documents you need to provide.

Well before deciding using one, examine costs from numerous pay day loan companies. Some may possibly provide decrease interest rates than others, while some might waive costs for taking the money out in the first place. You will find creditors that gives you additional money straight away, and others that have an extended holding out period of time just before authorizing your loan. By comparison buying, it really is feasible to obtain the appropriate bank loan for your personal specific requires.

Be wary about offering any information and facts you think about private when you are receiving a payday loan. Many times you should give the organization a sociable security number, for example. There are several who would promote any info you provide to disreputable third functions. Be sure you are linked to a genuine lender.

So that you can protected a cash advance, be sure you learn what records you need. Most call for a banking accounts and proof of career, even though each clients are various. Check with the corporation what they need, so you don't have to scramble for it in the last minute.

You must ensure that you might have adequate work background when looking for payday loans. Three months of stable job is what many loan companies expect before they supply you with a bank loan. Most creditors should see paperwork like income stubs.

Always search for other use and options online payday loans only as being a final option. If you believe you will be experiencing difficulity, you might want to consider obtaining some type of credit guidance, or aid in your money management. Many people have moved bankrupt due to pay day loans. You need to just in no way do it if this sounds like your position.

Never obtain a loan for more money than you are able to reasonably repay together with your paycheck. There are some companies that may wish to provide you with more than the amount you want therefore you will standard and incur expenses. To obtain just as much money of your stuff as possible, they actually do this.

Make sure you consist of all of the fees related to the pay day loan when you body the quantity you will need to have within your accounts. You are unable to rely on the cash advance. Cash advance customers normally pay lots of money way back in interest when all is stated and accomplished. Keep in mind that if you price range.

Be truthful in your bank loan types. You might think that untrue information might help allow you to get the money, but payday creditors are aimed at helping individuals with low credit ratings and much less dependable work. If found, and injured your odds for money now or in the foreseeable future, utilizing deception in your bank loan kinds is only going to lead to matter.

Just before getting started with a cash advance, think hard and long. The monthly interest annualy on pay day loans is oftentimes around 7 times the sum you lent. In real terminology, consequently you'll pay out approximately $125 for the freedom of credit $500 for just 14 days. It will be worthwhile but when not, you ought to reconsider, when you have an urgent situation.

Ensure you know that failing to pay back a pay day loan can result in series activities. At any time financing is defaulted on, it is actually claimed to the credit history bureaus. It's important you have enough money with your account the day the repayment will likely be obtained from it.

Ensure you know which you might not be entitled to a lot of payday cash loans because of becoming personal-employed. It is actually typical for paycheck loan providers to see personal-work being an unpredictable income source, and therefore they are likely to decline the application. Choose a organization that can take into account your self-career as earnings.

Before you occupy any provides from cash advance businesses be sure you know all the circumstances and conditions about costs and interest. Taking a min to learn the facts of your contract now could save you several hundred dollars later on.

Avoid using payday cash loans except when it's absolutely required. Less than no conditions should you really sign up for a cash advance to finance unneeded acquisitions. When you just need some thing instead of absolutely need it, tend not to consider a loan. This just eventually ends up being a large squander of capital. Take into account, you might have bit of time to spend the amount of money back again.

This post must have helped you understand the essentials in the paycheck financing market. Together with the suggestions supplied here, it must be achievable that you should acquire the needed funds. On the other hand, you could find that you are currently not comfortable with this choice. No matter, the investigation step is very important in almost any monetary selection you could make.
i need cash now
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-12-2020 @ 09:45 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที