ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Go through These Pointers About Baseball To Master The Game
โดย: ufawiw
ติดประกาศ: 09-20-2020 @ 05:47 am
 

 
You are looking over this post because you want to learn more knowledge about the sport of baseball. It's significant to understand more about this sort of big activity if you're gonna be a individual. Please read on so that you can discover what you ought to know regarding the sport of baseball.

There is not any miracle posture for striking a baseball. You need to stand in the comfy situation along with your shoulder area parallel to your body along with your feet aimed towards residence bottom. Avoid attempting to mimic an additional players posture if it doesn't feel relaxed. Figure out your most secure batting place when you're not holding the bat.

If you're trying out for a new crew, ensure you're on time! Usually make an effort to be at least a quarter-hour early for each tryout, and also any methods and games. Practically nothing will injured you a lot more than showing up late into a tryout. And if you show up early on, it may only help you.

Test out several bat weights to obtain the one particular that's best for you. When a bat is weighty, you'll slow down your golf swing, but obtain some energy. Also slow, however, and you might never ever meet up with the pitches. You've reached hit the correct stability, especially when you've acquired a flames thrower about the mound.

Understand that baseball is only a video game. Sure, it may be crucial that you you and your staff, but you don't would like to let it enable you to get straight down. Even when you create a error, if you keep positive there's constantly the opportunity to correct that blunder. However, if you allow it trouble you, chance are you'll make yet another blunder.

Safety factors are essential. That's correct specifically for baseball. Stay away from damage, by usually knowing where exclusively the tennis ball is. You can drop a teeth or a whole lot worse from an errant golf ball should you not pay attention. Also, a person sliding into a bottom could result in a physical injury.

Constantly wear defensive devices when playing baseball. Just like any sport activity, accidents happen in baseball. Particularly when batting, you should shield your mind. It means you must use a headgear whenever you enter into the batter's box. A single very poor pitch often means a fastball hitting you inside the noggin. That's at lowest a ringing headache with the opportunity of a concussion or a whole lot worse. Be safe.

If you are a catcher, make sure you are in the proper placement when no one is on base. This means getting into a low squat and controlling your weight on your own feet's balls. Get as near to the bottom of your bat as you possibly can, but make sure to is not going to get hit.

As soon as make contact with is produced with the ball, it is essential that the hitter takes off jogging towards first basic. This helps ensure that the hitter does not get known as out. If the ball is actually a bad golf ball, the hitter will probably be called straight back to the plate hitting yet again.

You're now significantly better loaded to just go and make better performs in the field. Baseball is exciting, and it's also about basic principles and working together as a team. It can be extremely determined, so be sure that you're thinking hard about tips on how to put the ideas you've figured out into practice.

melhor site de apostas desportivas
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-20-2020 @ 05:47 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที