ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Quora
โดย: dotupizap
ติดประกาศ: 10-27-2020 @ 01:58 pm

When you're something like I used to be a short while in the past, a thin man trying to build muscle mass”, then I have some necessary tips that would assist you begin seeing results instantly. You should attempt to lose around 5 to 10% of your present body weight, one to 2 kilos per week or try to cut back your calorie intake by 500 - 1,000 calories a day. Nonetheless, people ought to keep away from skipping meals or severely restricting their calorie intake while attempting to shed pounds. On Tuesday, June 4 at 1pm EST, STRIPED Director Bryn Austin sat down for a Fb dwell interview with actress Jameela Jamil and physique image researcher Nadia Craddock to debate weight-loss merchandise and superstar duty. All of it has to do with what's in one of the best muscle building dietary supplements. We all know what a daunting challenge running for weight loss could appear, however this information is tailored for rookies. These supplements will make your muscle strong and can assist in muscle development. After strength exercises, it is recommended that the muscle group be given a time of relaxation for recovery. Trials that are funded by the complement companies typically find positive results for his or her product, which is not surprising, however unbiased trials show that if there's a efficiency benefit, it's minimal.” For instance, one 2017 International Journal of Exercise Science study on 21 exercisers found that, compared to placebo, pre-exercises improve strength by a mere 4 to 8 percent, with the best benefits in these pre-exercise dietary supplements that comprise caffeine. Your BMR is a calculation that guides the variety of calories you'll want to gasoline your physique which can help you create a meal plan for weight reduction. Asparagus racemosus and asparagus adscendens are other ingredients which have been used for increased urge for food, healthy digestive system, blood cleansing, strengthen nervous system, improve coronary heart and kidney functions and remove extra fluids from the physique. I routinely have new fibromyalgia and CFS affected person's who current with all of the signs of hypothyroid together with fatigue, complications, dry skin, swelling, weight gain, cold hands and ft, poor memory, hair loss, hoarseness, nervousness, depression, dry skin, constipation, joint and muscle ache, and burning or tingling sensations within the fingers or feet. Obtaining good muscle mass is a difficult and time-consuming task, requiring plenty of effort and hard work. The Whole30 weight loss program is a month-lengthy clear-eating program that guarantees quite a lot of health and emotional advantages. One of the vital broadly used and popular dietary dietary supplements is that of the weight gainers product, with a once again a big number of manufacturers and options obtainable.nnEstablished as a Sole Proprietorship (Individual) agency within the 12 months 2018 at Ghaziabad (Uttar Pradesh, India), we Fit Professional Nutrition” are a leading Manufacturer of a variety of Whey Protein, Mass Gainer and Prompt BCAA. It is not extraordinary to see folks consuming 4000+ calories a day - a problem in itself alongside together with your precise coaching. I am 6 foot and 154 pounds and I'm considering of utilizing this diet to bulk up earlier than I do a minimize to shed physique fats for a more lean look. The thing is, even if these dietary supplements will not be obligatory in helping bodybuilders construct huge and robust muscle tissue, they're crucial in serving to them develop muscle tissue to their fullest potential. In vertebrates, GH acts immediately via receptors on the muscle sarcolemma and indirectly by initiating the production and release of insulin-like progress factor (IGF) in the liver and peripheral tissues ( Wooden et al., 2005 ). The IGF system contains IGF-I, IGF-II, several receptors and six binding proteins (IGFBPs) and is without doubt one of the central pathways regulating protein synthesis in skeletal muscle ( Fig. A few of the well known legal and safe physique constructing supplements embrace: DecaVol, 1 Andro and four AD. Reducing irritation in your physique means your muscles will not be as sore after intense workouts, and also that they may recuperate at a sooner fee. You acquire strength quickly the primary weeks you do a new train. The regular consumption of this mass gainer won't ever disappoint you to get http://integratori-per-muscoli2018.ovh/


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10-27-2020 @ 01:58 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke