ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Affiliate Marketing Ideas To Increase Your Company
โดย: ylolacav
ติดประกาศ: 01-21-2021 @ 02:35 pm
 

 
When you start to create your organization design in affiliate marketing, you will see that we now have certain items you need to do in order to achieve your success, secrets to advertising which will ultimately lead to a productive company. Should you haven't figured them out nevertheless, then look at this post, and look for these affiliate marketing tips.

Do not forget that affiliate internet marketing must not be looked at as a get rich quick strategy. Show patience and recognize that affiliate marketing monies expand with commitment. Maintain your referral backlinks productive. There are different affiliate marketing programs and in case 1 doesn't do the job, seek out another. Internet affiliate marketing is a superb ability to get residual income if you use it effectively.

Be suspicious of affiliates that do not offer genuine-time buyer tracking solutions. An associate that are unable to display a web master the website traffic running from their internet site for the affiliate's website is potentially an online affiliate trying to cheat the web master. Affiliate marketers that be dependent exclusively on customer feedback on prior overall performance are worse - how an online affiliate utilized to do business has nothing at all with regards to the direction they work now!

Being an affiliate marketing online marketer only advocate merchandise you rely on to the people. The initial thing you must do when advertising and marketing any product is to at least read up upon it and discover the real info, otherwise examination the product out yourself. If it is a junk product which you're endorsing, your own name could possibly be ruined before getting off the floor.

Check with your affiliate products to try to get check goods to analyze. Some companies don't enable this but there are numerous that. The less money you must set beforehand the higher. If they don't offer you test products, then you might want to appearance somewhere else for a corporation to work alongside.

To help keep your affiliate marketing organization making the most money for yourself you should utilize an automobile-responder. This will give them a series of e-mails or tweets that keep getting your affiliate internet marketing product or service facing them which will heighten the probability that they will click on by means of and purchase.

Ensure you know your audience once you build your affiliate program. Find out what their needs are and what age range they fit in with. Build up your site to provide a means to fix your online visitors. The main concept of your own website need to complement the merchandise of your own retailer. Don't place unrelated backlinks on your web site even though they pay out nicely.

To be successful with internet affiliate marketing you must make a free of charge e-zine. An e-zine is surely an electronic digital journal with characteristics similar to a blog plus an on-line local newspaper. Utilize this e-zine to advertise all the various affiliate marketing programs you might have joined. Give your e-zine to several e-zine directories, and advertise your e-zine all by yourself site.

Take note of how the representative attempts to market yourself on a lower ranked company. Some brokers will show you that a higher status doesn't matter, or they may have on the inside info about the businesses strength. Brokers like these are certainly not to become trustworthy, and you should no more do business with them.

Internet affiliate marketing programs that provide you with a total business (also known as: an absolute- enterprise-in-a-box) have to be averted. This sort of affiliate marketing online rip-off pledges you that you don't need to do or discover anything in any way. Just pay for your organization after which relax while dollars flies the right path. Regrettably, the only one money is going to be flying to, is the one that distributed you the organization!

There are numerous so-known as authorities and masters around on the planet of internet affiliate marketing, but you would like to take care playing folks so founded in the business. Who knows when they're just striving to eliminate rivalry by giving people with a wilderness goose chase. Always verify all you discover.

If you find randki przez internet an affiliate system where the clients are satisfying your head with the concept that you are going to make a fortune from the very beginning, continue to keep looking for a business to do business with. There is no way to get unique fast by way of affiliate marketing online and any individual suggesting that one could is wanting to deceive you.

In affiliate marketing online it's extremely important to become beneficial and descriptive with your marketing and advertising. In the event you basically up a few advertisements or a summary of merchandise, your website will be known as a trashy internet site filled with advertising after which disregarded. It's essential to make legitimate articles by conveying how you use the products you're advertising and why your readership need to want them too.

You do not only have to research the need for an item as being an internet affiliate. You should also investigate the provide. If you choose a business in whose products are limited inside the face of popular, you're eventually gonna miss out on funds. You can find one more internet affiliate firm with increased of the distinct item.

Try out something new. In the event that your products or services are not switching, it's okay to change to a new product within the exact same style or switch to a totally diverse genre. Affiliate marketing might be a testing organization, so don't be afraid to keep attempting right up until you find something which works for you.

Something each and every affiliate online marketer ought to understand, is that they need to build their website in a manner that is likely to make it easier for users to select the affiliate marketers advertisements. Realize that you will not get paid unless those advertising are clicked on and you have to place them in a manner that ensures they are appealing to end users.

Among the only techniques you're going to be a qualified internet affiliate marketer is to actually function as a online marketer. Even with great tips like you've just read above, you are going to continue to have to place them to activity to find out if they function. So be sure you acquire that large leap by utilizing what you've figured out on this page.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01-21-2021 @ 02:35 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 2.05 วินาที