ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
A Good Deal Is Put Into A Fantastic Bet On Baseball
โดย: yxajo
ติดประกาศ: 02-23-2021 @ 04:59 pm
 

 
If you're playing infield along with a groundball is strike, usually go in the direction of it. Don't sit there and wait for the golf ball to come to you. This will help you have a much greater possibility of obtaining the mixture out along with your team will take pleasure in it. And also this applies to outfielders as well.

If you're trying out for any new group, make sure you're by the due date! Generally attempt to be at the very least quarter-hour earlier for each tryout, along with any practices and games. Practically nothing will damage you over appearing later to a tryout. And if you appear early on, it can only allow you to.

When pitching the ball, you must learn how to properly hold and throw the soccer ball. You begin by setting your midst finger right on the seam. Following, put your thumb onto the reverse seam. This enables you to grasp the golf ball properly to boost accuracy and reliability, speed and length.

If you are looking to become better baseball person, it is essential to get in good condition. Baseball involves having strength, as well as potential within both your biceps and triceps and legs. In case you are in poor condition, it is going to be difficult to swing the bat with energy and run the bases. Workout as much as it is possible to, even just in the off-time of year.

Basic safety should be taken into account when actively playing sports. This goes double for baseball. Just know the location where the baseball is so that you will don't support injuries. A tennis ball that's errant may possibly knock a teeth out if you're not seeing exactly where it goes. And someone slipping into a foundation can really problems your hip and legs if you aren't mindful.

Keep the mind up, the eyes degree and concentrate on the golf ball when batting. You should be looking more than your front left arm. Should you transfer the eyes or shift your head, your back end arm will shift in impulse. Staying centered on the ball and retaining your face immobile provides you with better timing and much more uniformity.

Don't showboat. Some sports activities condone showboating, such as a touchdown dancing in basketball. However in baseball, showboating after having a ビットコイン賭博サイト home work or even a large strikeout is extremely a lot frowned with. It's the sort of point that triggers a great deal of poor blood between squads, also it can simple result in rifts among teammates.

To become a greater participant inside the outfield, you need to be moving. When you stay inside the exact same position too much time, your thighs and legs could possibly get limited and you may not be able to work each time a soccer ball is headed your path. The best way to stay shifting would be to have a few methods among pitches.

Like a baseball mentor, you will be expected to provide a rousing pre-video game chat. Your discuss should take place from all disruptions, and it should be short. Make sure to focus on the primary desired goals from the video game and placed the most concentrate on great sportsmanship and respecting the umpires. Feel safe and excited about your players' skills, and encourage them to have a blast.

Practice organizing the baseball every single day. It may seem obvious, however some disregard throwing for the contact in the batter's cage. They think baseball is all about the large strike. It's about much more, along with a strong left arm often means lots of goes preserved throughout a season.

Ensure you are able to run soon after your bat makes exposure to the baseball. First of all, forget about the bat as opposed to throwing it. That is certainly dangerous as it is normally made of wood or lightweight aluminum. That wasted movement also decreases you lower once you go to very first foundation.

Befriend your crew even though process. To turn into a true ball club, you must find frequent soil with everyone around the team. You must construct actual relationships. So find time to see the movies collectively, or grab a number of pieces or pizza or possibly a burger. The friendships you build will convert to the discipline.

In case you have a child within a younger years baseball crew, make certain that they have got suitable lower leg power should they pitch a great deal. The power in their thighs is very important with their functionality. They are able to make a lot more acceleration and maintain greater strength by having greater lower-leg power. Robust thighs do not have to get muscle or big.

It is possible to shake your mind slightly or simply roll your hands a bit to signal the pitcher to proceed to diverse type of pitch when you don't such as the one particular he's organizing. In case the catcher wishes you to definitely pitch a process ball and you want the high temperature, somebody eventually ends up discouraged.

Figure out how to throw different kinds of pitches. With every form of pitch, the tennis ball is kept a little diverse. As an example, by using a knuckle tennis ball the center finger is expanded down one of many seams in the golf ball. The directory finger is curved and added to one other seam. Once the soccer ball is tossed in this manner, the golf ball shape because it grows to the dish.

To obtain the best from your baserunning, usually take into consideration acquiring from first to 3rd if the batter reaches an individual, specially when it is going to proper area. Instead of working on the positioning of the golf ball, tune in to your thirdly basic coach's guidelines. He will show you if they should end at secondly or keep going at total speed to next.

To get ready on your own for coming in from the table like a crunch hitter, ensure that you take note of the progress in the video game. Even if you are not much of a starter, you are able to track pitches and follow the styles in the video game. After it is time for you to get in, you will be aware exactly what the pitcher is likely to do.

There is not any 1 out there who can change you in a wonderful baseball player. The precious information and facts above need to assist you to whilst you perform baseball. Be sure you take pleasure in the game while you perform. Have a good time and placed within your greatest effort.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02-23-2021 @ 04:59 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 6.13 วินาที