ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ภาคฤดูร้อน/2564  
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Selecting the Best Short Article Generator Device
โดย: omasuh
ติดประกาศ: 02-26-2021 @ 07:06 pm
 

 
What is an post generator? An post generator is a computer system program which develops essays, short stories, and other written content in the form of academic documents or comparable specialist writing. Frequently, such programs create scholastic short articles with a particular degree of regularity, being used in the classroom and on pupil workbooks. Such programs likewise allow the individual to create a number of various files to be made use of for study, as an example as stand-alone papers for usage in an essay, argumentations, or thesis.

What is a totally free post generator? A complimentary write-up generator is a computer system program that assembles scholastic messages in the form of scholastic documents or comparable expert writing in the form of essays. In most cases, such programs produce short articles with a certain degree of consistency, being made use of in the class and also commonly on pupil workbooks. Such programs can likewise be used to create random records which might be used for research or for basic copying as well as pasting from various other sources. To put it simply, it is a totally free post generator that enables the user to create short articles without paying for using a expert writer.

What is an AI article generator? An expert system post generator is a program that creates distinct write-ups according to a set of given search phrases. It takes the collection of keywords as well as examines the offered information to determine what terms would certainly best define the topic as well as exactly how it can best be defined by the written word. The program after that re-forms the write-up based on the new key words and also topics, which will certainly be located in any kind of data source around the Internet.

Why make use of SEO pleasant write-up generators? Today's online organization environment demands that websites are enhanced for online search engine. Several write-up generators do not have the capacity to make such optimization. For that reason, their result is mainly unusable as far as Search Engine Optimization objectives are concerned.

Why would you want to utilize the hard way when there are easy and also cheaper methods to get fantastic material? The solution is that SEO pleasant write-up generators are much better than by hand in nearly every case. There are particular realities concerning SEO. One is that content generators can take a lot of time and effort if they are effectively made use of. Second, there are specific limitations with using these generators that makes their result a lot less beneficial as far as Search Engine Optimization is worried.

You may think that by hand is the only method unique article generator but it is wrong. There are numerous content generators which are easy to use and also comprehend. SEO friendly short article generators have the ability to create one-of-a-kind posts also for those that are not extremely skilled authors. Third, making use of Search Engine Optimization friendly generators lowers the initiative required for creating articles because they already have the entire database of terms ready. This saves you effort and time, which otherwise would be needed if you were to attempt to do it by hand. The 4th reason they are better than hard way is that web content generators are able to conveniently readjust their structure so that it becomes less complicated to incorporate key words as well as make the posts much more online search engine friendly.

So, what is the very best post generator software application? I would certainly claim the one that is one of the most SEO pleasant. It has the ability to generate special write-ups which are not just interesting however also internet search engine friendly and can help you get to greater rankings on the various search engines. You must review all the details about this article generator device before selecting which one to utilize because there are much of them out there in the market today.

This is a very good inquiry. All of it depends on your circumstance whether you require a easy post generator or one that will develop a lot of unique material. As I have discussed above, Search Engine Optimization friendly post generators are the most effective but at the same time, it does not suggest that you need to buy the most pricey one. It is essential that you first compare the prices and then take some time to read more regarding each tool that is being used by your group behind the growth.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02-26-2021 @ 07:06 pm


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.28 วินาที