ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Everything You Have Always Wanted To Find Out About Baseball
โดย: apigydu
ติดประกาศ: 03-18-2021 @ 03:31 am
 

 
Learn to hit a tennis ball without the need of going after it simply by using a batting cage. A batting cage enables you to hit the golf ball as hard since you can without the need of stressing about an errant soccer ball experiencing a window. The batting cage has fine mesh ends so the soccer ball is easily retrieved.

The level of glove you choose to use is vital. You can find mitts manufactured for each and every place. As an illustration, a catcher's glove plus an outfielder's glove differ by size and shape. To make sure you deal with the golf ball in accordance with your placement, make sure you are designed with the correct glove.

Should you be a catcher, be sure you are inside the suitable placement when no one is on basic. This simply means entering into a minimal squat and managing your unwanted weight on your own feet's balls. Get as near the underside in the bat as is possible, but make sure to will never get strike.

Usually heat prior to a game. Baseball might not appearance as intense as other athletics, but there's nonetheless a lot of physical activity you'll be participating in. In fact, sprinting in the bottom routes without having a appropriate heat can result in pulled muscle tissue and scenarios that are much more critical.

A training schedule is essential for person growth and goal setting. Do a warm up for a minimum of 10 mins and then twenty minutes of person and team drills focused on reaching. 10-20 minutes of drills and 5 minutes of working bases should follow. Usually spends a little while in the course of each process program focusing on your particular placement. Possess a short team reaching, and you're accomplished.

When fielding a ground tennis ball, rectangular up on the ball well before getting. A lot of fresh athletes choose a aspect glove find or possibly a one-handed pick up, however with each and every you will be upping your probabilities for an fault. If you've acquired the time to have ahead of the soccer ball, do this. Use both hands and flex in the knee joints to help prohibit towards a negative hop.

Once the tennis ball is pitched, you have to be in a position to manage. This means that you have to be standing up with the knee joints slightly bent along with your feet shoulder joint width separate. This stance will ensure that your are prepared to take off as soon as the bat can make connection with the ball.

Finding out how to alter guidelines is very important for outfielders. If you are actively playing the left aspect of your outfield and desire to run in the direction of centerfield, go across your right foot across your remaining foot and strength throughout the move. This procedure can help you obtain the maximum burst of speed right away of your own manage.

Make sure you are ready to run after your bat can make exposure to the baseball. To begin with, rid yourself of the bat as an alternative to throwing it. That may be hazardous as it is usually made from hardwood or aluminum. That misused motion also drops you downward if you go to initially bottom.

Process bunting, even if you are a power hitter. Bunting is a bit of a misplaced art work in baseball. The concept is to simply touch the soccer ball into play, utilizing the infield, pitcher and catcher off of-shield. It is a clever tactic to go a teammate over from first to secondly or even to even rating an infield hit. A power hitter bunting is really unanticipated that it can show good results.

Don't overlook the baseball standard. Each and every crew includes a uniform that they wear. It's a significant aspect of the video game. Don't overlook the custom and group surroundings by declining to wear particular areas of the uniform. This might lead to bad bloodstream not just between you and the mentors, but additionally involving both you and your other teammates.

A very important factor you must consider being a pitcher would be the fact you must view athletes top away on basic. This is particularly crucial in relation to preventing second basic steals and squeeze performs at home. If you can pick off of a runner which is looking to get in your thoughts, then you definitely have performed your task.

One of several minimum used reaches in baseball is definitely the bunt. To properly bunt the soccer ball, you must level the baseball bat's idea in the direction of secondly foundation. Since the soccer ball approaches, a bit modify the direction of your own top foot so that it is facing initially basic. This should help you gain the most rate.

If you're a pitcher, get used to not excellent. Brilliance in baseball is certainly a rarity that it's only took place some occasions on the professional stage during the period of a hundred years. There's lots of imperfection in the sport activity. You'll give up strikes. You'll give up residence operates. It's whatever you do later on, how you will deal with it, that really counts.

When pitching, focus on your system. Overusing your arm can bring about a shoulder trauma. To stop damage from overuse, attempt to limit training classes to 3 times per week. This offers your shoulder time and energy to sleep on individuals alternative time, helping you stop accidents.

Keep your catcher's mitt in a open up place before your still left leg to conceal your pitching indicators in the instructor at third foundation. This ensures they don't know what is going to be thrown.

To experience baseball on a popular day time with out suffering from warmth weakness, keep a bottle with chilly drinking water in the dugout. When you find yourself not in the area, sip from the package to be able to manage your temperature and remain hydrated throughout the entire baseball activity. In the event you commence to really feel groggy, educate your trainer.

You're now far better equipped seks randki http://adultarea.pl just go and make greater plays in the industry. Baseball is entertaining, and it's also about concepts and cooperating together. It can be quite calculated, so be sure that you're pondering challenging about tips on how to placed the ideas you've acquired into exercise.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-18-2021 @ 03:31 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที