ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Assisting You To Greater Understand Baseball By Using These Simple To Stick to I
โดย: okebywemu
ติดประกาศ: 04-07-2021 @ 11:20 am
 

 
Try out a number of bat weights to obtain the one particular that's good for you. In case a bat is heavy, you'll slow down your swing, but acquire some potential. As well slow-moving, however, and you could never catch up with the pitches. You've got to hit the best stability, especially if you've got a flames thrower on the mound.

When striking ensure your hip and legs have been in the perfect place. Correct sporting stability is vital. Your hip and legs have to be somewhat wider than shoulder-width from one another. Flex your knees which means that your bodyweight is concentrated on the insides of your respective feet. The knees have to be a little bent in the direction of each other.

Learn to play as a team. Baseball might not exactly feel like a staff activity in the same way as hockey or soccer, however it undoubtedly continue to is a. Once you expert the best way to perform together, especially on shield so when there are gentlemen on foundation in offense, you'll start off profitable more video games than you lose!

If you're into stealing bases, training using leads away from bases. Using sales opportunities implies you need to know not just your very own velocity, but also the velocity of the pitcher's select off of transfer, the pace of his shipping towards the platter, and the velocity and precision of the catcher's left arm. There's much to consider that'll impact just how much lead you have.

Usually warm-up just before a game title. Baseball may well not look as intense as other sporting activities, but there's nonetheless lots of exercising you'll be getting involved in. In reality, sprinting in the base trails without a appropriate heat can lead to dragged muscles and situations which can be a lot more severe.

Select the best bat. Select one that is not really overweight for yourself. Novices must use less heavy bats. It is actually quite rare to find out a person swing a bat that is certainly "as well light-weight" because there is a strategy named "choking up" to create bats lighter weight. This requires setting hands and wrists about an in . or two within the bat.

Figure out how to effectively hold a bat. If you are correct-given, your left-hand needs to be on the bottom with the correct one on top. The bats should be about 6 inches through your chest. Support the bat up as opposed to on your shoulders. Distribute your thighs about a arm-thickness separate. Don't stand up direct up. Stand with knee joints somewhat curved to protect yourself from sensation inflexible.

If a pitcher gets the more effective of yourself in a at bat, step out of the batters box. You have to do no matter what you can do to have away from the pitcher's timing. A few seconds breather will not only help you to get the mind concentrated, it may also breakup the actual region that this pitcher is at.

The way the grass is mowed can affect produced balls. This may affect the route from the balls. Take note of how strike balls behave because they roll by these collections, and you'll be able to foresee the location where the balls will quit.

While you are mentoring a kids' baseball group, you should realize that you will be extremely important to the team members. You will be instructing them about baseball and approximately daily life. Be sure to give a lot of good encouragement in addition to any correction. Keep in mind that your participants will make mistakes and therefore support will receive a good deal greater overall performance out from them than criticism. Create the desired goals to your team members realistic. Always existing an optimistic and upbeat manner.

To industry a soil tennis ball appropriately, make sure that you start with your glove on the floor. Mix up to a single side or perhaps the other to have the tennis ball in front of you, after which relocate the glove up if required. In the event you begin with the glove up, the ball will probably go below it.

To maintain your fingers from receiving injured when bunting, be sure to place them in your corner of the bat. When you wrap them round the bat, the pitch can success them. You end up with a unpleasant bunt, with no power over in which the golf ball will go, rather than a nifty compromise.

When bunting, ensure the take care of encounters thirdly or even the mind in the bat confronts initially. It's change for lefties. Angling the bat correctly aids your bunt keep fair and keep it as being faraway from the opposition pitcher as you possibly can.

Listen to your mentors, even though you feel like they're improper. Your trainers are the leaders. Those are the people studying the big picture. You must believe in that they can know very best usually during the period of a game title. Be prepared to give up manage when on your ball discipline.

When you're playing because the catcher, you want to cover any signals you are making to the pitcher from your third foundation coach. This can be achieved by keeping your mitt available previously mentioned your still left joint. This way, the coach will struggle to pick-up your indicators and get in touch with the batter.

Notify a catcher that you just don't similar to their pitch cell phone calls by shaking your head or generating going motions with your hands telling them to routine by means of their indications again. When the catcher is not giving you the best indications and conversation is lost, then the two of you will turn out disappointed.

Regardless of whether you're several works lower, keep fighting. Odd stuff occur in baseball. What seems like a secure steer can be totally blown 5 minutes afterwards. Each and every inning, irrespective of how delayed from the online game, can transform the powerful. However it only comes about should you function your toughest no matter what circumstance.

When you now see, there's a ton to discover new dating sites the overall game of baseball. Leaning around you are able to about it can help you, no matter if you've been into the sports activity for many years or just recently received involved with it. Utilize the advice you have just go through to improve you understanding of this game.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 04-07-2021 @ 11:20 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที