ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Baseball Is Something A Number Of People Get pleasure from And You May Too
โดย: aforife
ติดประกาศ: 04-29-2021 @ 11:59 am
 

 
Remember that baseball is simply a activity. Of course, it may be vital that you both you and your crew, but you don't wish to let it allow you to get downward. Even when you come up with a oversight, in the event you maintain positive there's always an opportunity to right that error. But if you permit it to bother you, possibility are you'll make an additional error.

Always hustle to initial bottom, although you may believe you may have produced an out. One never knows what could take place with fielder he could decline the soccer ball or have it apart. By running as fast as you are able to, you could possibly obtain a base struck you did not assume.

Should you be coaching youngsters, you should make certain your exercise classes are enjoyable. Here are several techniques you can use to ensure people have a great time. Be sure all of the children are able to sign up equally. Have the parents to join the game from time to time. Consider new drills from time to time so no-one gets bored stiff. Give each good and bad feedback. Conclusion the exercise with anything fun.

Hustle tough! You would like to teach the teammates you have that you're somebody that's efficient at their work. These managers can enhance a team's game. Be that individual everyone else looks to as the distinction producer.

Select the best bat. Choose one that will not be too heavy for you personally. Newbies must use lighter bats. It is rather unusual to find out somebody swing a bat that may be "as well gentle" since there is a trick named "choking up" to create bats lighter in weight. This involves putting hands about an inches or two up the bat.

Listen to your basic mentors. They have a better take a look at the area than you need to do if you are on bottom. Tend not to manage except when they let you know to operate. Also, although running, maintain your ears ready to accept your mentor. He should explain to you to slide into bottom.

Don't showboat. Some sports condone showboating, just like a touchdown boogie in football. But also in baseball, showboating after a property work or a major strikeout is very a lot frowned after. It's the kind of point which causes a lot of poor blood vessels among crews, and it may effortless lead to rifts between teammates.

Being a baseball coach, you will certainly be expected to provide a rousing pre-game talk. Your chat need to take place far from all distractions, and it needs to be quick. Make sure you target the primary targets from the game and place by far the most concentrate on excellent sportsmanship and respecting the umpires. Feel safe and excited about your players' capabilities, and encourage them to enjoy yourself.

Keep watch over the mixture when you find yourself inside the outfield. Righties will have a tendency to strike it left aspect in the discipline. Kept-handed hitters struck more balls to right field. Learning the inclinations for each hitter can assist you placement your self from the outfield to get a greater chance at finding the ball.

Exercise sliding while in each process treatment. Slipping is among the more difficult abilities to understand in baseball. For those that aren't effectively-employed, a glide look extremely cumbersome. It can also be downright harmful, not just for you, but also for the defender. Take time to turn into a pro at it for that protection of everyone in the activity.

Make certain you use correct batting buy within a game of baseball. The batting buy could be what victories your crew the overall game. Usually, you would like to prevent adding weak hitters ahead of your robust hitters. You need to effectively prepare where you should position your more powerful and weakened hitters in order that you don't jam your "ammunition" in a single area.

When pitching, you must do not forget that concentrate is everything. Once you will be going to the kick situation to pitch the ball, you have to absolutely do not forget that you by no means get your eyesight outside the catcher's glove. This is certainly to actually have suitable goal when releasing the soccer ball.

You have to remember how the soccer ball is in play in the minute it can be unveiled from the pitcher. Most of the time, the catcher will get it. Nevertheless, you should be ready to respond in cases where contact is produced with the soccer ball.

As you warm-up, training sprinting. Sprinting is a huge part of baseball. After your bat makes exposure to the soccer ball, you have to be putting the head lower and working! A quick learn to your sprint is vital if you wish to beat a baseball that could be thrown much quicker than you could possibly hope to operate.

A very important factor you have to consider like a pitcher would be the fact you must view athletes leading off on foundation. This is particularly important with regards to avoiding secondly basic steals and press takes on in your own home. Whenever you can select off a runner which is attempting to get in your thoughts, you then have done your task.

To create your brand new baseball glove as delicate as you can, place numerous uses of neat's ft . oils onto it. Soon after every single app, place the glove all around a baseball and protected it in position with mags, surrounded with string. The much softer your glove is, the easier it really is to hook those yelling series pushes.

You might have just read through 仮想 通貨 オンライン カジノ a write-up about baseball that should offer you a greater photo of methods baseball participants become successful at this particular sport. No matter if it's enjoying baseball or maybe observing it, having this information will enable you to get yourself a crystal clear image concerning what is happening. Start using these ideas to turn this sport to your interest.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 04-29-2021 @ 11:59 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 4.19 วินาที