ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
 
 
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
 
การวัดและประเมินผล

 

 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

 
 
blueprint สภาการพยาล

 
 
รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
 
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
 
 
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
 
 
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก
 

 

วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
 

 
Everything you Have to know About Budgets Utilizing bitcoins
โดย: inopoqys
ติดประกาศ: 06-12-2021 @ 12:47 am
 

 
At their being, bitcoin will be a peer-to Peer digital camera project, exactly where consumers talk to 1 another precisely in order to assign money between themselves via the net. The project ends up being programmed such of which individual positive persons with individual credentials can easily practice these deals. The best way by which this specific exchange happens will be with what are called on "acquire" the exclusive currency. Source is the means by which fresh bitcoins end up being acquired, in support of whenever they take remained excavated may they be announced into the community.

Despite the proven fact that bitcoins never have however attain their own street in to the traditional fiscal system, there isn't any denying his or her outstanding good results inside world connected with knowledge and also selling. One of these simple tasks is his or her learning to be a well-known substitution to be able to conventional money in the shape associated with industry change with bank cards. For example, the Brazilian real estate marketplace is now increasingly determined by the internet as a technique regarding purchasing along with retail. It is due to idea that bitcoins have the ability to observe the genuine period value of each transaction to develops, due to the value that will retains executed a system known as the "blockchain." This specific software permits for your relocation of finance to become direct, in addition to the way of deals.

With 2021, the supply involving brand new bitcoins got room throughout exactly what are call up "quarry method." This can be the place where a set quantity of computer trains are established to stay to be able to acquire at a exalted price, making certain which here will certainly often be a constant supply of recently minted bitcoins. Seeing that would be the lawsuit with most mining pastimes, there is a great ongoing sum connected with dividing power dedicated to the duty associated with verifying and also signing brand new obstructs involving financial transaction. This is an important aspect of how the bitcoin system do, and it's generally to blame for the proof-of-work ending up being presented seeing that proof of the flourishing conclusion of an block.

The bitcoin acquire pastime takes place over what on earth is referred to as "share." This really is where by many miners are took jointly to function towards the regular purpose regarding locking a selected number of bitcoins. It is the location where the issues involving obtaining a fresh transaction can be purchased in, because it turns into increasingly complex to really discover a different block, due to the fact every is already several to is firmly begun inside puddle involving surviving stops. As a result, the average time taken to get a brand new stop improves exponentially, to the stage where by that might buy few days or perhaps months to get a new, legit purchase.

While a lot of people believe this type regarding commotion is also risky and will certainly not existed inspired, some other visualize it as a basic component of the growing digital funds system. Due to environment with the method, people who get bitcoins spending the pc as well as call become the process by using an not known origin. While a lot of exchanges complete happen during standard organization hours with on selling premises, that may also take place whenever you want, without any notification on the client. This particular finishes the order liable to numerous prospective raids. Before granting users having a strategy to become bitcoins not having to have to wait a great increase time period for stable transactions, builders get been alive operating hard to supply an answer.

While definitely not every exchange sent employing the internet becomes safeguarded abusing the bitcoin technology, a lot of pros think that the present level of safety is suitable in order that the majority of purchases sent out right now will continue to be safe and also measures. As a result, new clients exactly who would like to accept and also bitcoin casino drive cash get tried towards this sort associated with exchange so their own central way of sending dollars. While the item may not be the best strategy to every present fiscal circumstances, it is a feasible selection proper who have to instant entry to help stock. Since the currency swap helpful to exchange the bitcoins was on a banks for a number of calendar year, it had been nearly extremely hard to be able to fling sponsors in order to someone outside of the US.

Though, like other men and women discover more about the advantages of sending their particular dollars as a result of bitcoins, additional options are likely to grow to be for users. Programmer keep strive to supply a remedy with regard to consumers that desire to receive his or her transactions easily. For the minute, there's no understood solution to solve the problem of characteristics thieves related to a finances this sort of seeing that Bitpay. Even so, creator end up being regularly creating authentication functions to help upcoming translations on the bitcoin finances software. Until eventually such time period, customers can carry on and move dollars utilizing an old-fashioned standard bank account, yet they could additionally commence sending bank for you to next starting bitcoins.
 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-12-2021 @ 12:47 am


 
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่
 

:: noteBored phpbb2 style by boo :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org © ::
 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที