ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
 Home Downloads Account Forums 
ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ
งานหลักสูตร
  หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  โครงสร้างหลักสูตร
  Curriclum Mapping
  ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลปรับปรุง พ.ศ.2559
     
การวัดและประเมินผล

 

แบบฟอร์มวิชาการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางวิชาการ สำหรับอาจารย์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย สำหรับนักศึกษา 
แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา

blueprint สภาการพยาล

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

   

ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 27 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 ห้อง B
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A
  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง B

ภาคฤดูร้อน/2563
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
    
ฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


20 วารสารที่กำลังทำงานล่าสุด

 สมาชิก (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)เข้าชม
วารสาร
ข้อมูล
สมาชิก
สมัคร
สมาชิก
  rozaliaptaki
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ajaxifop
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  enonidy
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  pizyzowy
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ewarobak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  uhufysi
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  lidiapajak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  wiktoriamieczak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  urszulapletwa
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  dominikarog
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  esyfes
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  leonardapysk
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  efujen
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  apaqihyk
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  lodibar
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  marzannafutro
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  gabrielarak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ritafutro
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  zenobiamieczak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  mariapajak
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่

 
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-511860 , 042-512196 ต่อ 1002  แฟกซ์  042-511860 , 042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.26 วินาที
phpBB2Plus Theme by FI Theme + nukemods.com + ThaiNuke