วัน จันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 35.168.111.191
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ (รายการที่ยังไม่ผ่านวัน เวลาที่ขอใช้รถยนต์)

27 มกราคม 2563

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
ทำรายการ 24 ม.ค. 2563 09:27:25 น.
27 ม.ค. 2563 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 24 ม.ค. 2563 09:28:28 น.

 

28 มกราคม 2563

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
ทำรายการ 24 ม.ค. 2563 09:29:52 น.
28 ม.ค. 2563 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 24 ม.ค. 2563 09:30:14 น.

 

30 มกราคม 2563

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. รพ.เรณูนคร จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
ทำรายการ 22 ม.ค. 2563 13:22:56 น.
30 ม.ค. 2563 13:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 22 ม.ค. 2563 13:23:59 น.
2 07:00 น. รพ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ผู้ขอใช้รถ นางณัติยา พรหมสาขา
ทำรายการ 24 ม.ค. 2563 09:35:01 น.
30 ม.ค. 2563 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 24 ม.ค. 2563 09:36:05 น.

 

31 มกราคม 2563

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 06:30 น. รพ.กาฬสินธุ์,รพ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์

ผู้ขอใช้รถ นางณัติยา พรหมสาขา
ทำรายการ 24 ม.ค. 2563 09:39:19 น.
31 ม.ค. 2563 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 24 ม.ค. 2563 09:42:33 น.

 


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216