วัน จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.80.247.119
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ (รายการที่ยังไม่ผ่านวัน เวลาที่ขอใช้รถยนต์)

19 มิถุนายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 12:00 น. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ผู้ขอใช้รถ ผศ.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
ทำรายการ 13 มิ.ย. 2561 09:39:02 น.
19 มิ.ย. 2561 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 13 มิ.ย. 2561 09:39:28 น.
2 13:00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
ทำรายการ 13 มิ.ย. 2561 09:43:23 น.
19 มิ.ย. 2561 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 13 มิ.ย. 2561 09:44:04 น.

 

23 มิถุนายน 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:30 น. สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนิรมล อินทร์ตา
ทำรายการ 15 มิ.ย. 2561 08:41:06 น.
23 มิ.ย. 2561 11:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 15 มิ.ย. 2561 08:41:41 น.

 


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216