วัน เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 34.204.191.31
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ (รายการที่ยังไม่ผ่านวัน เวลาที่ขอใช้รถยนต์)

19 ตุลาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 09:00 น. ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางประเพลิน ภูมิชัย
ทำรายการ 18 ต.ค. 2562 10:09:00 น.
19 ต.ค. 2562 21:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2562 10:09:41 น.
2 09:00 น. ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางประเพลิน ภูมิชัย
ทำรายการ 18 ต.ค. 2562 10:11:53 น.
19 ต.ค. 2562 21:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2562 10:12:16 น.

 

20 ตุลาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางประเพลิน ภูมิชัย
ทำรายการ 18 ต.ค. 2562 10:14:12 น.
20 ต.ค. 2562 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2562 10:14:34 น.
2 08:00 น. ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางประเพลิน ภูมิชัย
ทำรายการ 18 ต.ค. 2562 10:16:07 น.
20 ต.ค. 2562 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2562 10:16:36 น.

 

21 ตุลาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. ศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชฎามาศ พูมพิจ
ทำรายการ 17 ต.ค. 2562 08:07:12 น.
21 ต.ค. 2562 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 17 ต.ค. 2562 08:07:56 น.

 

22 ตุลาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชฎามาศ พูมพิจ
ทำรายการ 17 ต.ค. 2562 08:10:51 น.
22 ต.ค. 2562 17:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 17 ต.ค. 2562 08:11:14 น.

 

23 ตุลาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชฎามาศ พูมพิจ
ทำรายการ 17 ต.ค. 2562 08:12:57 น.
23 ต.ค. 2562 17:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 17 ต.ค. 2562 08:13:26 น.

 

24 ตุลาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชฎามาศ พูมพิจ
ทำรายการ 17 ต.ค. 2562 08:14:56 น.
24 ต.ค. 2562 17:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 17 ต.ค. 2562 08:15:21 น.

 

25 ตุลาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชฎามาศ พูมพิจ
ทำรายการ 17 ต.ค. 2562 08:16:59 น.
25 ต.ค. 2562 17:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 17 ต.ค. 2562 08:17:21 น.

 


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216