วัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 3.82.51.133
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ (รายการที่ยังไม่ผ่านวัน เวลาที่ขอใช้รถยนต์)

19 ธันวาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางปาริชาติ เมืองขวา
ทำรายการ 18 ธ.ค. 2561 08:48:36 น.
19 ธ.ค. 2561 13:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 18 ธ.ค. 2561 08:49:20 น.

 

20 ธันวาคม 2561

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
ทำรายการ 14 ธ.ค. 2561 15:04:32 น.
20 ธ.ค. 2561 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 14 ธ.ค. 2561 15:11:21 น.
2 07:30 น. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
ทำรายการ 18 ธ.ค. 2561 13:09:48 น.
20 ธ.ค. 2561 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายสมมารถ ม่วงลาย

อนุมัติเมื่อ 18 ธ.ค. 2561 13:10:22 น.
3 07:30 น. ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางประเพลิน ภูมิชัย
ทำรายการ 18 ธ.ค. 2561 13:15:25 น.
20 ธ.ค. 2561 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 18 ธ.ค. 2561 13:15:50 น.
4 08:00 น. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนิรมล อินทร์ตา
ทำรายการ 18 ธ.ค. 2561 13:20:32 น.
20 ธ.ค. 2561 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายจิระวงค์ ไทยวงศ์

อนุมัติเมื่อ 18 ธ.ค. 2561 13:21:08 น.

 


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216