วัน เสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 100.26.176.182
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
มีรายการรอพิจารณา 1 รายการ
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ (รายการที่ยังไม่ผ่านวัน เวลาที่ขอใช้รถยนต์)

08 ธันวาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 13:00 น. สำนักอธิการบดี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
ทำรายการ 06 ธ.ค. 2562 14:54:13 น.
08 ธ.ค. 2562 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 06 ธ.ค. 2562 14:54:47 น.

 

09 ธันวาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
ทำรายการ 03 ธ.ค. 2562 12:22:33 น.
09 ธ.ค. 2562 17:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 03 ธ.ค. 2562 12:23:04 น.
2 08:00 น. ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางประเพลิน ภูมิชัย
ทำรายการ 04 ธ.ค. 2562 10:26:55 น.
12 ธ.ค. 2562 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 04 ธ.ค. 2562 10:27:53 น.
3 08:00 น. ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางประเพลิน ภูมิชัย
ทำรายการ 04 ธ.ค. 2562 10:30:05 น.
12 ธ.ค. 2562 20:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 04 ธ.ค. 2562 10:30:29 น.
4 06:00 น. ว.ท่องเที่ยว จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
ทำรายการ 06 ธ.ค. 2562 09:05:19 น.
09 ธ.ค. 2562 10:00 น. รถยนต์ 2 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108, รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.2 คน : นายราม ดีผดุง, นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 06 ธ.ค. 2562 09:06:09 น.

 

12 ธันวาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. โรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
ทำรายการ 03 ธ.ค. 2562 12:25:29 น.
12 ธ.ค. 2562 13:00 น. รอพิจารณา

 


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216