วัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 34.228.38.35
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ (รายการที่ยังไม่ผ่านวัน เวลาที่ขอใช้รถยนต์)

25 เมษายน 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. บิ๊กซี สาขานครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์
ทำรายการ 22 เม.ย. 2562 08:48:35 น.
25 เม.ย. 2562 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 22 เม.ย. 2562 08:49:01 น.

 

27 เมษายน 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. โรงแรมบลู จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายสุรชัย เฉนียง
ทำรายการ 22 เม.ย. 2562 14:56:49 น.
27 เม.ย. 2562 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 22 เม.ย. 2562 14:57:14 น.

 

28 เมษายน 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:30 น. วพบ.อุดรธานี จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายสุรชัย เฉนียง
ทำรายการ 22 เม.ย. 2562 14:59:44 น.
28 เม.ย. 2562 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 22 เม.ย. 2562 15:00:04 น.

 

29 เมษายน 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางณัติยา พรหมสาขา
ทำรายการ 22 เม.ย. 2562 14:00:55 น.
29 เม.ย. 2562 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 22 เม.ย. 2562 14:02:18 น.

 

30 เมษายน 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางณัติยา พรหมสาขา
ทำรายการ 23 เม.ย. 2562 08:30:19 น.
30 เม.ย. 2562 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 23 เม.ย. 2562 08:31:12 น.

 

01 พฤษภาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางณัติยา พรหมสาขา
ทำรายการ 23 เม.ย. 2562 08:33:40 น.
01 พ.ค. 2562 16:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 23 เม.ย. 2562 08:37:33 น.

 

02 พฤษภาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางณัติยา พรหมสาขา
ทำรายการ 23 เม.ย. 2562 08:39:14 น.
02 พ.ค. 2562 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 23 เม.ย. 2562 08:39:38 น.

 

03 พฤษภาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางณัติยา พรหมสาขา
ทำรายการ 23 เม.ย. 2562 08:53:06 น.
03 พ.ค. 2562 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 23 เม.ย. 2562 08:53:31 น.

 

07 พฤษภาคม 2562

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. ศูนย์ผู้จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางณัติยา พรหมสาขา
ทำรายการ 23 เม.ย. 2562 10:44:01 น.
07 พ.ค. 2562 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 23 เม.ย. 2562 10:45:05 น.

 


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216