วัน อาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 3.239.242.55
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ (รายการที่ยังไม่ผ่านวัน เวลาที่ขอใช้รถยนต์)

18 มกราคม 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 27 ต.ค. 2563 23:42:30 น.
22 ม.ค. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 27 ต.ค. 2563 23:42:56 น.
2 07:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชลินดา คำศรีพล
ทำรายการ 29 ธ.ค. 2563 23:22:58 น.
22 ม.ค. 2564 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 29 ธ.ค. 2563 23:33:48 น.

 

25 มกราคม 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 27 ต.ค. 2563 23:44:11 น.
25 ม.ค. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 27 ต.ค. 2563 23:44:41 น.
2 07:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชลินดา คำศรีพล
ทำรายการ 29 ธ.ค. 2563 23:23:55 น.
25 ม.ค. 2564 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 29 ธ.ค. 2563 23:34:11 น.
3 07:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชลินดา คำศรีพล
ทำรายการ 29 ธ.ค. 2563 23:41:29 น.
31 ม.ค. 2564 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 29 ธ.ค. 2563 23:41:57 น.

 

26 มกราคม 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 27 ต.ค. 2563 23:45:55 น.
26 ม.ค. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 27 ต.ค. 2563 23:47:43 น.
2 07:00 น. โรงพยาบาลเรณู, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างชิ้น จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 27 ต.ค. 2563 23:47:08 น.
26 ม.ค. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 27 ต.ค. 2563 23:48:02 น.

 

01 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชลินดา คำศรีพล
ทำรายการ 29 ธ.ค. 2563 23:25:03 น.
05 ก.พ. 2564 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 29 ธ.ค. 2563 23:34:50 น.

 

02 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 29 ต.ค. 2563 16:37:22 น.
05 ก.พ. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 29 ต.ค. 2563 16:39:12 น.

 

08 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 29 ต.ค. 2563 22:45:23 น.
12 ก.พ. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 29 ต.ค. 2563 22:50:53 น.
2 07:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชลินดา คำศรีพล
ทำรายการ 29 ธ.ค. 2563 23:38:21 น.
12 ก.พ. 2564 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 29 ธ.ค. 2563 23:38:43 น.

 

15 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 29 ต.ค. 2563 22:44:23 น.
19 ก.พ. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 29 ต.ค. 2563 22:51:17 น.
2 07:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวชลินดา คำศรีพล
ทำรายการ 29 ธ.ค. 2563 23:25:56 น.
19 ก.พ. 2564 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 29 ธ.ค. 2563 23:35:22 น.

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 29 ต.ค. 2563 22:48:07 น.
22 ก.พ. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 29 ต.ค. 2563 22:51:43 น.

 

24 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลท่าอุเทน จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 29 ต.ค. 2563 22:48:56 น.
24 ก.พ. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 29 ต.ค. 2563 22:52:52 น.
2 07:00 น. โรงพยาบาลเรณูนคร , โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างชิ้น จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชัยวัฒน์ อินไชยา
ทำรายการ 29 ต.ค. 2563 22:49:54 น.
24 ก.พ. 2564 17:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 29 ต.ค. 2563 22:53:26 น.

 

18 มีนาคม 2564

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ ผศ.ดร.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
ทำรายการ 14 ม.ค. 2564 23:24:07 น.
18 มี.ค. 2564 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 14 ม.ค. 2564 23:24:35 น.

 

27 เมษายน 5263

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 10:00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนิรมล อินทร์ตา
ทำรายการ 28 เม.ย. 2563 09:17:33 น.
27 เม.ย. 2563 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 28 เม.ย. 2563 09:17:52 น.

 


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216