วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 3.80.3.192
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ประจำเดือน ตุลาคม 2564

มีรายการขอใช้รถยนต์ 37 รายการ

* คลิกที่ชื่อผู้ขอใช้รถ เพื่อดูรายละเอียด
ที่ ผู้ขอใช้รถ วันที่ไป - กลับ สถานที่ไป
37 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 19 ต.ค. 2564 22:19:36 น.
ไป 19 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 19 ต.ค. 2564 16:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม, ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 19 ต.ค. 2564 22:19:56 น.
36 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ทำรายการ 19 ต.ค. 2564 19:25:00 น.
ไป 19 ต.ค. 2564 11:30 น.

กลับ 19 ต.ค. 2564 12:00 น.
ศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 19 ต.ค. 2564 19:25:16 น.
35 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ทำรายการ 19 ต.ค. 2564 18:02:09 น.
ไป 19 ต.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 19 ต.ค. 2564 11:00 น.
โรงพยาบาลนครพนม, ศาลากลางจังหวัดนครพนม, นรข. จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 19 ต.ค. 2564 18:02:26 น.
34 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ทำรายการ 18 ต.ค. 2564 23:12:26 น.
ไป 15 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 15 ต.ค. 2564 15:00 น.
ไปรษณีย์นครพนม, เขตเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายสมมารถ ม่วงลาย

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2564 23:13:24 น.
33 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ทำรายการ 18 ต.ค. 2564 23:11:00 น.
ไป 15 ต.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 15 ต.ค. 2564 10:30 น.
ไปรษณีย์นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2564 23:11:19 น.
32 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ทำรายการ 18 ต.ค. 2564 23:09:43 น.
ไป 15 ต.ค. 2564 13:00 น.

กลับ 15 ต.ค. 2564 16:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุมสภาฯ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2564 23:10:00 น.
31 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 18 ต.ค. 2564 23:07:56 น.
ไป 18 ต.ค. 2564 15:00 น.

กลับ 18 ต.ค. 2564 16:30 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2564 23:08:13 น.
30 นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 18 ต.ค. 2564 19:14:25 น.
ไป 14 ต.ค. 2564 14:30 น.

กลับ 14 ต.ค. 2564 16:00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2564 19:14:41 น.
29 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 18 ต.ค. 2564 19:12:55 น.
ไป 18 ต.ค. 2564 09:00 น.

กลับ 18 ต.ค. 2564 10:00 น.
ศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2564 19:13:15 น.
28 นางสาวสิริลักษณ์ ผาสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 18 ต.ค. 2564 19:09:40 น.
ไป 14 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 14 ต.ค. 2564 15:00 น.
กองพัฒนานักศึกษา ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : นำส่งเอกสารของทุนมูลนิธิเปรมติรสูนยานนท์

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2564 19:09:58 น.
27 ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ทำรายการ 18 ต.ค. 2564 19:03:00 น.
ไป 12 ต.ค. 2564 08:30 น.

กลับ 12 ต.ค. 2564 14:30 น.
โรงพยาบาลศรีสงคราม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : สำรวจแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 18 ต.ค. 2564 19:05:56 น.
26 นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 12 ต.ค. 2564 22:50:42 น.
ไป 12 ต.ค. 2564 14:30 น.

กลับ 12 ต.ค. 2564 16:00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 12 ต.ค. 2564 22:51:02 น.
25 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 12 ต.ค. 2564 22:18:56 น.
ไป 12 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 12 ต.ค. 2564 14:30 น.
ศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 12 ต.ค. 2564 22:19:23 น.
24 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 12 ต.ค. 2564 18:54:32 น.
ไป 08 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 08 ต.ค. 2564 16:00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 12 ต.ค. 2564 18:54:50 น.
23 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ทำรายการ 12 ต.ค. 2564 18:53:19 น.
ไป 08 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 08 ต.ค. 2564 15:30 น.
ไปรษณีย์นครพนม, สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 12 ต.ค. 2564 18:53:38 น.
22 นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 12 ต.ค. 2564 18:51:51 น.
ไป 11 ต.ค. 2564 14:30 น.

กลับ 11 ต.ค. 2564 16:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม, ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 12 ต.ค. 2564 18:52:07 น.
21 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 12 ต.ค. 2564 18:50:52 น.
ไป 11 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 11 ต.ค. 2564 15:00 น.
ไปรษณีย์นครพนม, เขตเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 12 ต.ค. 2564 18:51:08 น.
20 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ทำรายการ 12 ต.ค. 2564 18:49:50 น.
ไป 11 ต.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 11 ต.ค. 2564 11:00 น.
ไปรษณีย์นครพนม, เขตเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 12 ต.ค. 2564 18:50:10 น.
19 นางศิริพร เดชาจิรสิน

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 08 ต.ค. 2564 16:44:09 น.
ไป 08 ต.ค. 2564 09:00 น.

กลับ 08 ต.ค. 2564 10:00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 08 ต.ค. 2564 16:44:27 น.
18 นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี

อาจารย์


ทำรายการ 08 ต.ค. 2564 00:04:31 น.
ไป 11 ต.ค. 2564 07:30 น.

กลับ 15 ต.ค. 2564 17:00 น.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับ-ส่ง นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 08 ต.ค. 2564 00:04:58 น.
17 นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี

อาจารย์


ทำรายการ 08 ต.ค. 2564 00:02:46 น.
ไป 04 ต.ค. 2564 07:30 น.

กลับ 08 ต.ค. 2564 17:00 น.
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับส่งนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพและจิตเวช

รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0080
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 08 ต.ค. 2564 00:03:19 น.
16 นางกรรณิการ์ นนทวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 23:58:49 น.
ไป 01 ต.ค. 2564 10:30 น.

กลับ 01 ต.ค. 2564 12:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลพร้อมปกใบประกาศ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 23:59:30 น.
15 นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง

นักวิชาการศึกษา


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 23:56:22 น.
ไป 21 ต.ค. 2564 08:30 น.

กลับ 21 ต.ค. 2564 17:00 น.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : นำนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 23:57:02 น.
14 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 23:53:42 น.
ไป 07 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 07 ต.ค. 2564 16:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม, ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 23:53:58 น.
13 นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 23:52:40 น.
ไป 07 ต.ค. 2564 09:30 น.

กลับ 07 ต.ค. 2564 12:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 23:52:55 น.
12 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 23:51:25 น.
ไป 07 ต.ค. 2564 09:30 น.

กลับ 07 ต.ค. 2564 11:00 น.
เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 23:51:54 น.
11 นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 22:11:44 น.
ไป 01 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 01 ต.ค. 2564 16:00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม, สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 22:12:54 น.
10 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 22:09:31 น.
ไป 01 ต.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 01 ต.ค. 2564 12:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 22:10:01 น.
9 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 22:08:12 น.
ไป 04 ต.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 04 ต.ค. 2564 12:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 22:08:33 น.
8 นางแว่นแก้ว สว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 22:06:46 น.
ไป 04 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 04 ต.ค. 2564 16:00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม, สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 22:07:15 น.
7 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 22:05:33 น.
ไป 04 ต.ค. 2564 14:30 น.

กลับ 04 ต.ค. 2564 15:00 น.
ไปรษณีย์นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 22:05:56 น.
6 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 19:30:12 น.
ไป 05 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 05 ต.ค. 2564 16:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม, ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 19:30:27 น.
5 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 19:28:37 น.
ไป 05 ต.ค. 2564 14:00 น.

กลับ 05 ต.ค. 2564 14:30 น.
ไปรษณีย์นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายสมมารถ ม่วงลาย

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 19:28:57 น.
4 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 19:26:59 น.
ไป 05 ต.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 05 ต.ค. 2564 12:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 19:27:24 น.
3 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 19:11:41 น.
ไป 06 ต.ค. 2564 14:30 น.

กลับ 06 ต.ค. 2564 16:00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 19:11:57 น.
2 นางศิริพร เดชาจิรสิน

นักวิชาการเงินและบัญชี


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 19:02:15 น.
ไป 06 ต.ค. 2564 10:00 น.

กลับ 06 ต.ค. 2564 11:00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 19:02:36 น.
1 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 07 ต.ค. 2564 18:59:58 น.
ไป 06 ต.ค. 2564 13:30 น.

กลับ 06 ต.ค. 2564 15:00 น.
สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม, ไปรษณีย์นครพนม, เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : งานธุรการส่งหนังสือ

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 07 ต.ค. 2564 19:00:25 น.

hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216