วัน อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.234.255.29
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  แถบสีน้ำเงิน = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและยังไม่ผ่านพ้นวัน - เวลาที่ขอใช้รถ, แถบสีส้ม = รายการที่รอการพิจารณา
แถบสีดำ = รายการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รถและผ่านพ้น วัน - เวลาที่ขอใช้รถไปแล้ว
รายการที่ไม่อนุมัติให้ใช้รถ จะไม่ปรากฎบนปฏิทิน แต่จะปรากฎที่รายการด้านล่างครับ


รายการ การขอใช้รถยนต์ (รายการที่ยังไม่ผ่านวัน เวลาที่ขอใช้รถยนต์)

12 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:45 น. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวศิรินาฎ ต้นสวรรค์
ทำรายการ 08 ธ.ค. 2560 13:59:58 น.
12 ธ.ค. 2560 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 08 ธ.ค. 2560 14:00:26 น.
2 09:20 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางดวงใจ บุญคง
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 08:23:30 น.
12 ธ.ค. 2560 12:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 2560 08:31:02 น.
3 13:00 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวสิริลักษณ์ ผาสุข
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 09:26:32 น.
12 ธ.ค. 2560 14:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 2560 09:26:51 น.

 

13 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม , วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
ทำรายการ 08 ธ.ค. 2560 16:06:23 น.
13 ธ.ค. 2560 16:30 น. รถยนต์ 1 คัน : รถหกล้อ ทะเบียน 40-0108
พขร.1 คน : นายจิระวงค์ ไทยวงศ์

อนุมัติเมื่อ 08 ธ.ค. 2560 16:06:49 น.
2 08:00 น. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเกล็ดทราย ไชยกิ่ง
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 08:55:10 น.
13 ธ.ค. 2560 15:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 2560 08:55:36 น.
3 15:00 น. โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวเกล็ดทราย ไชยกิ่ง
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 09:32:19 น.
13 ธ.ค. 2560 19:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 2560 09:32:40 น.
4 08:00 น. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางสาวนิรมล อินทร์ตา
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 09:36:13 น.
13 ธ.ค. 2560 16:30 น. รถยนต์ 2 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721, รถตู้ ทะเบียน ม 1170
พขร.2 คน : นายวิทยากร ผ่านเมือง, นายปัญญา ทิณบูรณ์

อนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 2560 09:36:46 น.

 

15 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 08:00 น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม , ว.การอาชีพเซกา , ว.เทคนิคบึงกาฬ จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นางกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 09:09:36 น.
17 ธ.ค. 2560 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 2560 09:16:15 น.

 

18 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. รพ.ธาตุพนม , รพ.กุสุมาลย์ , รพ.โคกศรีสุพรรณ , รพ.โพนสวรรค์ , รพ.นาหว้า จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชิณกรณ์ แดนกาไสย
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 09:21:04 น.
18 ธ.ค. 2560 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 2560 09:22:23 น.

 

19 ธันวาคม 2560

ที่ เวลา สถานที่ไปราชการ วันที่กลับ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
1 07:00 น. รพ.ธาตุพนม , รพ.กุสุมาลย์ , รพ.โคกศรีสุพรรณ , รพ.โพนสวรรค์ , รพ.นาหว้า จ.นครพนม

ผู้ขอใช้รถ นายชิณกรณ์ แดนกาไสย
ทำรายการ 12 ธ.ค. 2560 09:21:51 น.
19 ธ.ค. 2560 18:00 น. รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 2560 09:22:40 น.

 


hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216