วัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา น.
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP : 54.227.76.35
ตรวจสอบบุคคลากรผู้เข้าใช้ระบบ
 
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
 
ตรวจสอบพนักงานขับรถผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
ตรวจสอบ Admin ผู้เข้าใช้ระบบ
 
Username :
Password :
 
 
  เข้าสู่ระบบ      
 
ผู้ขอใช้รถ Login
Admin Login
   
ไม่มีรายการรอพิจารณา
 
 
   

ราคาน้ำมันวันนี้

 
แสดงข้อมูลแบบปฏิทินเหตุการณ์ แสดงข้อมูลแบบรายการ     โปรดทำรายการขอใช้รถก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
ข้อมูลปัจจุบัน | แสดงข้อมูล เดือน ปี

รายการ การขอใช้รถยนต์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

มีรายการขอใช้รถยนต์ 21 รายการ

* คลิกที่ชื่อผู้ขอใช้รถ เพื่อดูรายละเอียด
ที่ ผู้ขอใช้รถ วันที่ไป - กลับ สถานที่ไป
21 นางณัติยา พรหมสาขา

อาจารย์


ทำรายการ 16 พ.ค. 2562 12:24:16 น.
ไป 17 พ.ค. 2562 06:30 น.

กลับ 17 พ.ค. 2562 09:00 น.
นขร. จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมงานพิธีที่ นรข.

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 16 พ.ค. 2562 12:27:29 น.
20 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 15 พ.ค. 2562 14:22:15 น.
ไป 21 พ.ค. 2562 09:30 น.

กลับ 21 พ.ค. 2562 13:00 น.
ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 15 พ.ค. 2562 14:22:57 น.
19 นางสาวพิมลพรรณ อันสุข

อาจารย์


ทำรายการ 15 พ.ค. 2562 14:20:11 น.
ไป 19 พ.ค. 2562 15:00 น.

กลับ 19 พ.ค. 2562 17:00 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 15 พ.ค. 2562 14:20:33 น.
18 นางสาวพิมลพรรณ อันสุข

อาจารย์


ทำรายการ 15 พ.ค. 2562 14:16:57 น.
ไป 17 พ.ค. 2562 19:30 น.

กลับ 17 พ.ค. 2562 21:00 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 15 พ.ค. 2562 14:17:20 น.
17 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร

อาจารย์


ทำรายการ 15 พ.ค. 2562 13:46:39 น.
ไป 16 พ.ค. 2562 08:00 น.

กลับ 16 พ.ค. 2562 22:00 น.
ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ไปเพื่อ : ส่งวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 15 พ.ค. 2562 13:47:03 น.
16 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร

อาจารย์


ทำรายการ 15 พ.ค. 2562 13:44:13 น.
ไป 15 พ.ค. 2562 13:00 น.

กลับ 16 พ.ค. 2562 12:00 น.
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี

ไปเพื่อ : ส่งวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 15 พ.ค. 2562 13:44:49 น.
15 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 10 พ.ค. 2562 15:46:29 น.
ไป 13 พ.ค. 2562 08:00 น.

กลับ 13 พ.ค. 2562 16:30 น.
ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 10 พ.ค. 2562 15:46:52 น.
14 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร

อาจารย์


ทำรายการ 10 พ.ค. 2562 14:35:53 น.
ไป 15 พ.ค. 2562 13:00 น.

กลับ 16 พ.ค. 2562 12:00 น.
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี

ไปเพื่อ : ส่งวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 10 พ.ค. 2562 14:36:21 น.
13 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร

อาจารย์


ทำรายการ 10 พ.ค. 2562 14:33:10 น.
ไป 14 พ.ค. 2562 06:00 น.

กลับ 14 พ.ค. 2562 22:00 น.
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี

ไปเพื่อ : รับวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1155
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 10 พ.ค. 2562 14:33:47 น.
12 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร

อาจารย์


ทำรายการ 10 พ.ค. 2562 14:26:28 น.
ไป 13 พ.ค. 2562 18:30 น.

กลับ 13 พ.ค. 2562 22:00 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 10 พ.ค. 2562 14:27:11 น.
11 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร

อาจารย์


ทำรายการ 10 พ.ค. 2562 14:22:41 น.
ไป 13 พ.ค. 2562 12:00 น.

กลับ 14 พ.ค. 2562 12:00 น.
ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ไปเพื่อ : รับวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 10 พ.ค. 2562 14:23:05 น.
10 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร

อาจารย์


ทำรายการ 10 พ.ค. 2562 14:19:01 น.
ไป 14 พ.ค. 2562 17:00 น.

กลับ 15 พ.ค. 2562 12:00 น.
ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ไปเพื่อ : ส่งวิทยากรโครงการประชุมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 10 พ.ค. 2562 14:19:36 น.
9 นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

พยาบาลวิชาชีพ


ทำรายการ 08 พ.ค. 2562 13:46:03 น.
ไป 09 พ.ค. 2562 09:00 น.

กลับ 09 พ.ค. 2562 10:00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1588
พขร.1 คน : นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน

อนุมัติเมื่อ 08 พ.ค. 2562 13:58:41 น.
8 นางสาวนิรมล อินทร์ตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทำรายการ 08 พ.ค. 2562 13:41:15 น.
ไป 08 พ.ค. 2562 07:00 น.

กลับ 08 พ.ค. 2562 09:00 น.
รพ.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : นำส่งรักษาราชการฯ เข้าร่วมงานพยาบาลสากล

รถยนต์ 1 คัน : รถตู้ ทะเบียน นข 1838
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 08 พ.ค. 2562 13:41:36 น.
7 นางปาริชาติ เมืองขวา

พยาบาลวิชาชีพ


ทำรายการ 08 พ.ค. 2562 08:30:31 น.
ไป 13 พ.ค. 2562 07:45 น.

กลับ 13 พ.ค. 2562 12:00 น.
รพ.จิตเวชนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับ-ส่ง นักศึกษาพบจิตแพทย์ตามนัด

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 08 พ.ค. 2562 08:31:09 น.
6 นายนรากร พลหาญ

นักวิจัย


ทำรายการ 08 พ.ค. 2562 08:24:43 น.
ไป 08 พ.ค. 2562 09:00 น.

กลับ 08 พ.ค. 2562 13:00 น.
ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ให้ข้อมูลกรรมการสอบวินัย

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายไพฑูรย์ อาษาวัง

อนุมัติเมื่อ 08 พ.ค. 2562 08:25:38 น.
5 นางพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน

อาจารย์


ทำรายการ 02 พ.ค. 2562 09:23:47 น.
ไป 05 พ.ค. 2562 07:00 น.

กลับ 05 พ.ค. 2562 18:00 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : ส่งวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 02 พ.ค. 2562 09:24:07 น.
4 นางพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน

อาจารย์


ทำรายการ 02 พ.ค. 2562 09:21:25 น.
ไป 04 พ.ค. 2562 07:00 น.

กลับ 04 พ.ค. 2562 18:00 น.
โรงแรม อาร์โฟโต้ จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 02 พ.ค. 2562 09:21:46 น.
3 นางพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน

อาจารย์


ทำรายการ 02 พ.ค. 2562 09:19:05 น.
ไป 03 พ.ค. 2562 19:00 น.

กลับ 03 พ.ค. 2562 21:00 น.
สนามบินนครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : รับวิทยากร

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 02 พ.ค. 2562 09:19:27 น.
2 นางกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ทำรายการ 01 พ.ค. 2562 09:33:05 น.
ไป 30 เม.ย. 2562 08:30 น.

กลับ 30 เม.ย. 2562 16:30 น.
ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8158
พขร.1 คน : นายจิระวงค์ ไทยวงศ์

อนุมัติเมื่อ 01 พ.ค. 2562 09:33:45 น.
1 นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง

นักวิชาการศึกษา


ทำรายการ 01 พ.ค. 2562 09:30:18 น.
ไป 29 เม.ย. 2562 13:00 น.

กลับ 29 เม.ย. 2562 16:00 น.
ม.นครพนม จ.นครพนม

ไปเพื่อ : เข้าร่วมประชุม

รถยนต์ 1 คัน : รถกระบะ ทะเบียน กข 8721
พขร.1 คน : นายราม ดีผดุง

อนุมัติเมื่อ 01 พ.ค. 2562 09:30:40 น.

hit tracker
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-2196 ต่อ 4216