รายละเอียดการขอใช้รถยนต์
ผู้ขอใช้รถยนต์ : นางศิริพร เดชาจิรสิน   ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี  
สถานที่ไปราชการ : สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม        แสดงแผนที่ ปิดแผนที่
LatLng Lat Lng
จังหวัดที่ไป : นครพนม ไปเพื่อ : งานการเงินติดต่อราชการ
ผู้ร่วมเดินทาง :
ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน
1. คุณศิริพร เดชาจิรสิน

สัมภาระ/สิ่งของ :
วันที่เดินทางไป : 30 มีนาคม 2563   เวลา 09:00 น.
วันที่เดินทางกลับ : 30 มีนาคม 2563   เวลา 10:30 น.
จุดขึ้นรถ : อาคารพระเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 09:00 น.
ผลการพิจารณา
อนุมัติ  เมื่อ 30 มี.ค. 2563 10:42:59 น.

รถยนต์ที่อนุมัติ 1 คัน
ภาพรถ ประเภท เลขทะเบียน
รถกระบะ กข 8721

พนักงานขับรถยนต์ที่อนุมัติ 1 คน
ภาพ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นายจักรกฤษณ์   เหมะธุลิน 0819745150