แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานวิจัย

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้8
สมาชิกใหม่ในปีนี้182
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
  • สมาชิกทั้งหมด:
  • 626
  • สมาชิกคนล่าสุด:
  • JuneLetche

    จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • บุคคลทั่วไป:
  • 7
  • สมาชิก:
  • 7
  • ไม่แสดง:
  • 7
  • ทั้งหมด:
  • 14

     มีผู้เข้าเยี่ยมชม
    PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
    คน ตั้งแต่ 01/6/2553
    -
    ปฏิทินกิจกรรม

     ไปยังกิจกรรม:
              
    ค้นหากิจกรรมค้นหากิจกรรม  พิมพ์หน้าเอกสารพิมพ์หน้าเอกสาร

    ก่อนหน้าก่อนหน้า Sunday 31 May 2020 ถัดไปถัดไป

    นัดหมาย
    ตอนเช้า


    09:00 AM - 10:00 AM


    10:00 AM - 11:00 AM


    11:00 AM - 12:00 PM


    12:00 PM - 02:00 PM


    02:00 PM - 04:00 PM


    04:00 PM - 06:00 PM


    06:00 PM - 07:00 PM


    07:00 PM - 08:00 PM


    ตอนเย็น
    กิจกรรม

    กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญกิจกรรมครูและผู้บริหารกิจกรรมชุมชน
    กิจกรรมนักเรียนอื่น ๆโครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
    หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลฯ

    นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
    หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

    ปฏิทินกิจกรรม

    สิงหาคม 2020
      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31  
    กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
    กิจกรรมครูและผู้บริหาร
    กิจกรรมชุมชน
    กิจกรรมนักเรียน
    อื่น ๆ
    โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
    โครงสร้างการบริหาร
    Click เพื่อดูประวัติ
    อ.วศินภัทร์ กุลโรจนสุนันท์
    กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  • กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  • ลิงค์ต่างๆ

    ค้นหาข้อมูล
    Google

    กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
    มหาวิทยาลัยนครพนม


    92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184    ขอบคุณที่ให้เครดิตเว็บสุรินทร์