แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานวิจัย

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 1
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 3
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้25
สมาชิกใหม่ในปีนี้243
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
  • สมาชิกทั้งหมด:
  • 687
  • สมาชิกคนล่าสุด:
  • CorinneVer

    จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • บุคคลทั่วไป:
  • 26
  • สมาชิก:
  • 26
  • ไม่แสดง:
  • 26
  • ทั้งหมด:
  • 52

     มีผู้เข้าเยี่ยมชม
    PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
    คน ตั้งแต่ 01/6/2553
    -
    ปฏิทินกิจกรรม

     ไปยังกิจกรรม:
              
    ค้นหากิจกรรมค้นหากิจกรรม  พิมพ์หน้าเอกสารพิมพ์หน้าเอกสาร

    ค้นหาในปฏิทินกิจกรรม

    ค้นหา  สำหรับ : 
    จากวันที่:     

    หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลฯ

    นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
    หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

    ปฏิทินกิจกรรม

    ตุลาคม 2020
      1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
    กิจกรรมครูและผู้บริหาร
    กิจกรรมชุมชน
    กิจกรรมนักเรียน
    อื่น ๆ
    โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
    โครงสร้างการบริหาร
    Click เพื่อดูประวัติ
    ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

  • กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  • ลิงค์ต่างๆ

    ค้นหาข้อมูล
    Google

    กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
    มหาวิทยาลัยนครพนม


    92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184    ขอบคุณที่ให้เครดิตเว็บสุรินทร์