แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานวิจัย

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้306
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 1,029
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • Timothy391

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 51
 • สมาชิก:
 • 51
 • ไม่แสดง:
 • 51
 • ทั้งหมด:
 • 102

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 01/6/2553
  -
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม : ห้องแสดงภาพ


  ห้องแสดงภาพ     ส่งรูป
  99 รูป


  โครงการเตรียมความพร้อมฯ (0) รูปใหม่ประจำวัน
  โครงการเตรียมความพร้อมฯ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
  โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนฯ (39)
  โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนบ้านน้อยใต้ ระหว่างวันที่ 7-18 ก.พ. 54
  โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเด็กฯ (33)
  โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเด็กฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเด็กชุมชนบ้านน้อยใต้ 11 กพ 54
  โครงการส่งเสริมฯ ผู้สูงอาย (27)
  โครงการส่งเสริมฯ ผู้สูงอาย โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 18 พ.ย.53

  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
  มหาวิทยาลัยนครพนม


  92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184  ขอบคุณที่ให้เครดิตเว็บสุรินทร์