แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานวิจัย

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้2
สมาชิกใหม่ในปีนี้2
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 1,040
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • Ruby19P929

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 2
 • สมาชิก:
 • 2
 • ไม่แสดง:
 • 2
 • ทั้งหมด:
 • 4

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 01/6/2553
  -
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม : ห้องแสดงภาพ

  ห้องแสดงภาพ     ส่งรูป
  99 รูป

  ห้องแสดงภาพ >> โครงการเตรียมความพร้อมฯ


  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

  [<<] . 1 . 2 . 3 . 4 . [>>]

  DSC00960.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  239

  ข้อคิดเห็น: 0
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00973.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  242

  ข้อคิดเห็น: 0
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00974.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  238

  ข้อคิดเห็น: 0
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00952.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  8954

  ข้อคิดเห็น: 3368
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00979.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  249

  ข้อคิดเห็น: 0
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00953.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  219

  ข้อคิดเห็น: 0
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00956.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  226

  ข้อคิดเห็น: 0
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00972.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  243

  ข้อคิดเห็น: 0
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00963.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  24965

  ข้อคิดเห็น: 3890
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600

  DSC00976.JPG  

  เพิ่มเมื่อ
  09-03-2011
  ครั้งที่ชม
  239

  ข้อคิดเห็น: 0
  รูปแบบ: JPEG
  ขนาด: 800x600


  [<<] . 1 . 2 . 3 . 4 . [>>]

  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
  มหาวิทยาลัยนครพนม


  92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000   โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184  ขอบคุณที่ให้เครดิตเว็บสุรินทร์