หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวกิจกรรม     
ปฎิทินกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 18)  
วพบ. นครพนม มนพ. ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร วันที่สอง  (อ่าน 30)
คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วพบ.นพ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร (อ่าน 28)
นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับ “รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์“ (อ่าน 36)
“นักวิจัยดีเด่น“  (อ่าน 39)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ วพบ.นพ.     
แนวทางการให้ข้อมูลของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (อ่าน 8)  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 (อ่าน 165)
ขออนุญาตให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดความรู้ (KM) เทคนิคการผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (อ่าน 26)
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 81)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot (อ่าน 58)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 22)
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 13)
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่ 15 (อ่าน 35)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย (อ่าน 25)
หลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน พ.ศ.2560 (อ่าน 31)
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์     
เปิดรับสมัครนักศึกษารับพิมพ์งาน (อ่าน 9)  
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงาน Part Time ห้องสมุด (อ่าน 11)  
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงานโรงอาหาร (อ่าน 6)  
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจรับพิมพ์งาน (อ่าน 1)  
เปิดรับสมัครคนคีย์ข้อมูล (อ่าน 2)  
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด (อ่าน 9)
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 22)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  (อ่าน 8)
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 7)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวบุคลากร(หลังที่ 1,2) (อ่าน 16)

ระบบบริหารงานวิจัย

คลิก

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

คลิก

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

คลิก

ระบบแผนงบประมาณ ม.นพ.

คลิก

ระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ

คลิก

ระบบคลังพัสดุ

คลิก

ระบบบริการการศึกษา

คลิก

ระบบควบคุมทรัพย์สิน

คลิก

ระบบแบบบันทึกให้คำปรึกษานักศึกษา

คลิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ

คลิก

ระบบแจ้งพัสดุ

คลิก

ระบบสืบค้นห้องสมุด

คลิก

ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ สนับสนุนโดย สกอ.

คลิก

ระบบจองรถ

คลิก

ระบบ CHE QA Online System

คลิก

 
  ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ

  ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มวิชา

  ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย


  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  446
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,192
 เยี่ยมชมปีนี้ :  52,034
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  99,906
 IP :  54.167.194.4
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558


        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.