หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
  “นักวิจัยดีเด่น“
  หมวด  ข่าวกิจกรรม   วันที่ประกาศ  27-07-2560

       ฝ่ายวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้มอบเกียรติบัตร "นักวิจัยดีเด่น" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์และนักวิจัยผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองจาก TCI ในนามของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานทางสิชาการให้แก่องค์กร ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์ทุกท่านในวิทยาลัยได้ร่วมกันสร้างผลงานทางวิชาการให้แก่วิทยาลัยฯต่อไป  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม
  ปฎิทินกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
  วพบ. นครพนม มนพ. ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร วันที่สอง  
  คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วพบ.นพ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร 
  นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับ “รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์“ 
  โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น“ 


        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.