หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
  ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ

  ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มวิชา

  ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย


  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  458
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,204
 เยี่ยมชมปีนี้ :  52,046
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  99,918
 IP :  54.167.194.4
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 

 

ปรัชญา

         พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่เด่นสง่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

(SMART NURSE, THE PRIDE OF GMS )

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญในด้านพัฒนาตน  (Self-directed Learner)  ตื่นรู้  (Active  Learner)  และเป็นผู้รับใช้สังคม (Social Contributor)  อย่างมีคุณภาพ

2. ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  นานาชาติ  และบริการวิชาการสู่  การรับใช้สังคม

3. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัย

5. เสริมสร้างองค์กรคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะสำคัญในด้านการพัฒนาตน ตื่นรู้ และรับใช้สังคม

2. เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยฐานวิจัย  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม

3. มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของชุมชน และการจัดการทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ในชุมชนมหาวิทยาลัย

5. เป็นองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล

         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.