หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
  ข้อมูลวิทยาลัยพยาบาลฯ

  ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มวิชา

  ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย


  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  470
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,216
 เยี่ยมชมปีนี้ :  52,058
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  99,930
 IP :  54.167.194.4
 เริ่มนับวันที่  1 ธันวาคม 2558
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนพัฒนาตน ตื่นรู้ สู่สัมมาชีพ : SMART LEARNER

          1.1 สร้างโอกาสแข่งขันระดับสากล

          1.2 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมืออาชีพ เปี่ยมศักยภาพ : SMART PEOPLE

           2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การแข่งขันในระดับสากล

           2.2 พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรในการปฏิบัติงาน BCNN’s CULTURE

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 อาณาวิทยาเขตพรักพร้อม : SMART CAMPUS

          3.1 ปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรในศตวรรษที่ 21

          3.2 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : หลอมพันธกิจ มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม : SMART MISSION

           4.1 สร้างเครือข่ายสนับสนุนการวิจัยกับองค์กรระหว่างประเทศ

           4.2 พัฒนาหลักสูตรที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับสถาบัน

           4.3 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางสู่องค์กรวิชาชีพสากล

           4.4 บูรณาการวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์สู่การเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรอุดมศึกษา มุ่งธรรมาภิบาล : SMART ORGANIZATION

          5.1 พัฒนาระบบ SMART OFFICE สู่ UNITY TO BE THE STAR

          5.2 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้

                                                                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.