หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
เปิดรับสมัครนักศึกษารับพิมพ์งาน (อ่าน 9)   
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงาน Part Time ห้องสมุด (อ่าน 12)   
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงานโรงอาหาร (อ่าน 6)   
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจรับพิมพ์งาน (อ่าน 2)   
เปิดรับสมัครคนคีย์ข้อมูล (อ่าน 3)   
เปิดรับสมัครคนช่วยงานบ้าน (อ่าน 1)   
้้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงานพิเศษ (อ่าน 0)   
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (อ่าน 15) 
การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 37) 
ขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยกับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (อ่าน 24) 
ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการออแพร์ (อ่าน 33) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมภายใต้โครงการ PMAC 2017 World Art Contest (อ่าน 27) 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชนในโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 2559 (อ่าน 26) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย การประกวดมารยาทไทยฯ (อ่าน 15) 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ (อ่าน 20) 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ (อ่าน 13) 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ (อ่าน 12) 
ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย สถาบันประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 12) 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 19 (อ่าน 9) 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน (อ่าน 12) 
มีข้อมูลทั้งหมด  25  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.