หน้าแรก | ข่าวภาพ/กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด (อ่าน 9) 
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 23) 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  (อ่าน 9) 
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 8) 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวบุคลากร(หลังที่ 1,2) (อ่าน 17) 
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (อ่าน 19) 
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 18) 
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงห้องสมุด (อ่าน 22) 
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 17) 
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวบุคลากร (หลังที่1,2) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (อ่าน 27) 
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 (ทาสีภายในและภายนอกอาคาร) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (อ่าน 25) 
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับการคัดเลือก (อ่าน 19) 
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 (ทาสีภายนอกและภายในอาคาร) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 38) 
จ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะ (อ่าน 23) 
จ้างก่อสร้างโรงตากผ้า (อ่าน 14) 
จ้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา (หอพัก 5 ชั้น) (อ่าน 14) 
สอบราคาจ้างพัฒนาห้อง BCNN Edutainment ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (อ่าน 68) 
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 36) 
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (อ่าน 31) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างถมดินปรับระดับบริเวณสระน้ำ หลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ่าน 67) 
มีข้อมูลทั้งหมด  24  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2012 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.