ดาวน์โหลด |
  ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวกิจกรรม     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ วพบ.นพ.     
แผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 13)
รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาที่เข้า 2564 รุ่น 641 รุ่น PN12 (อ่าน 15)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551 (อ่าน 195)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
  ข่าวรับสมัครงาน     
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์     
 


      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 92 ซ.ประชาสุขสันต์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
แฟกซ์ 042-512184 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-512196 , 042-514471 หมายเลขโทรศัพท์ วพบ.นครพนม 0 42-514472
  Copyright © 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. All Rights Reserved.