ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่ / สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย

งานบริการวิชาการ

 นโยบาย
 คณะกรรมการ
 คู่มือบริการวิชาการ
 แบบเสนอโครงการ
 แบบประเมินโครงการ

CNEU

 เกี่ยวกับ CNEU  

งานวิจัย

 นโยบาย
 คณะกรรมการ  
 คู่มือนักวิจัย
 ขั้นตอนการขอทุน
 แบบฟอร์ม/แบบคำขอ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 คณะกรรมการ  
 จริยธรรมการวิจัย      
 ปฏิญญาเฮลซิงกิ 
 การขอใบรับรอง      
 แบบคำขอ    
 ตัวอย่างใบรับรอง  

ฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัย

 งานวิจัยปี 45-50 
 งานวิจัยปี 2551
 งานวิจัยปี 2552
งานวิจัยปี 2553

ฐานข้อมูลThailis

คั่นหน้าเว็บ
Bookmark


 

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

 ข่าวสารการประชุม อบรมและสัมมนา

1.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Assessment workhop for clinical teachers"

2.ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

3.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

4.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

5.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

6.ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561

7.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

8.ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมและสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "การผดุงครรภ์ร่วมสมัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

9.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

10.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

11.ขออนุมัติข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2561

12.ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมและสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "การผดุงครรภ์ร่วมสมัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

13.ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

14.ขออนุมัติข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2561

15.ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Update Wound,Ostomy,and Enterocutaneous fistula Cares สำหรับอาจารย์พยาบาล

 

 

 แหล่งทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ประจำปี 2555ใหม่

โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2554

โครงการสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการเพื่อการขยายผลตามแนวพระราชดำริ : ทุนวิจัยนวมินทร์ ปี 2554


แนวทางสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จาก สสส. ปี 2554

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จาก สกว. 

นางสาว นาฎนภา อารยะศิลปธร 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบัน
  ฝ่ายวิจัย
  ฝ่ายพัฒนาและกำกับมาตรฐานการศึกษา
  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรการเรียนรู้สู่องค์กรสุขภาวะ
  คลินิกวิจัย
บริการระบบวิทยาลัย
 ระบบสารสนเทศห้องสมุด
 ระบบบริการการศึกษา
 
MIS - BCNN
 ระบบ E-mail

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ

เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 คณะกรรมการภายใน 

บุคคลที่กำลัง online
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
© : : ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม : :

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิจัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
   webmaster : narakorn@bcnn.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที