ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่ / สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย

งานบริการวิชาการ

 นโยบาย
 คณะกรรมการ
 คู่มือบริการวิชาการ
 แบบเสนอโครงการ
 แบบประเมินโครงการ

CNEU

 เกี่ยวกับ CNEU  

งานวิจัย

 นโยบาย
 คณะกรรมการ  
 คู่มือนักวิจัย
 ขั้นตอนการขอทุน
 แบบฟอร์ม/แบบคำขอ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 คณะกรรมการ  
 จริยธรรมการวิจัย      
 ปฏิญญาเฮลซิงกิ 
 การขอใบรับรอง      
 แบบคำขอ    
 ตัวอย่างใบรับรอง  

ฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัย

 งานวิจัยปี 45-50 
 งานวิจัยปี 2551
 งานวิจัยปี 2552
งานวิจัยปี 2553

ฐานข้อมูลThailis

คั่นหน้าเว็บ
Bookmark


 

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

 

รายละเอียดข่าวจากสภาการพยาบาล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอาจารย์พยาบาลประจำข่าวสารการประชุม อบรมและสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “AIC-HHC 2011 ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความหรือผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ลงวารสาร"วารสารพัฒนาการเรียนการสอน"
แหล่งทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ประจำปี 2555ใหม่

โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2554

โครงการสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการเพื่อการขยายผลตามแนวพระราชดำริ : ทุนวิจัยนวมินทร์ ปี 2554


แนวทางสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จาก สสส. ปี 2554

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จาก สกว.ดร. บุญรอด ดอนประเพ็ง 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบัน
  ฝ่ายวิจัย
  ฝ่ายพัฒนาและกำกับมาตรฐานการศึกษา
  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรการเรียนรู้สู่องค์กรสุขภาวะ
  คลินิกวิจัย
บริการระบบวิทยาลัย
 ระบบสารสนเทศห้องสมุด
 ระบบบริการการศึกษา
 
MIS - BCNN
 ระบบ E-mail

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ

เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 คณะกรรมการภายใน 

บุคคลที่กำลัง online
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
© : : ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม : :

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิจัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
   webmaster : narakorn@bcnn.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที