-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559
กิจกรรม

 ข่าวทั่วไป » โครงการประกวดการปฏิบัติงานฯ รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการประกวดการปฏิบัติงานฯ
  
โครงการประกวดการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวทั่วไป » ม.เกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
ม.เกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ
  

ม.เกษตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ศึดษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา...

 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวทั่วไป » โครงการสัมนาวิชาการ QA Contest 2553 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการสัมนาวิชาการ QA Contest 2553
  
 โครงการสัมนาวิชาการ QA Contest 2553
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวทั่วไป » โครงการเตรียมความพร้อมฯ รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการเตรียมความพร้อมฯ
  
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาฯ <...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ


ผศ.วิรมณ กาสีวงศ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2022
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมครูและผู้บริหาร
กิจกรรมชุมชน
กิจกรรมนักเรียน
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
สมาชิก
 |- AnnaJones:
       L  275 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- Damiana78:
       L  673 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- ejekejew:
       L  1414 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- champ:
       L  4312 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- ดั้มส์มี่:
       L  4503 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- parpatson064:
       L  4516 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- charoenchai:
       L  4596 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- gugle:
       L  4598 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- ความเดียวดาย:
       L  4599 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- yumijung:
       L  4600 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- wachirapon:
       L  4601 วัน
: ที่ผ่านมา
ลิงค์ภายใน

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต