-
ความเป็นมา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง

SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
SAR ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
 ปีการศึกษา 2558 (ระดับหลักสูตร)

แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ

 แผนพัฒนาวิทยาลัย 2557
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2558
 แผนพัฒนาวิทยาลัย2559

คู่มือสภาการพยาบาล
คู่มือสภาการพยาบาล
ปฏิทิน
ปฏิทิน QA 2559

: : ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : :: วารสารสมาชิกวารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ
20 วารสารที่กำลังทำงานล่าสุด

 สมาชิก (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)เข้าชม
วารสาร
ข้อมูล
สมาชิก
สมัคร
สมาชิก
  ijeloxa
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  uqakyx
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ahoxidid
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  imukaky
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ugyhevy
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ulozeqodi
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ejucytym
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  oxacycab
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  yligag
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ahaved
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ojaqazyge
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ywixyweve
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  olihyv
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  amynegike
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  oxoryk
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  ujomuz
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  odirixo
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  icawit
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  abetuso
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่
  umapygeh
เข้าชมวารสาร
ข้อมูลสมาชิกสมัครสมาชิกใหม่

ประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 


92 ซ ประชาสุขสันต์  ต. หนองแสง อ. เมือง  จ.นครพนม   48000 
โทร  042-512196  แฟกซ์  042-512184


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต